ซื้อเลย! ชุดว่ายน้ำสองส่วน ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 109 ชิ้น)

 • เซ็ตบิกินี่ Floral Sketch Funfit เซ็ตบิกินี่ Floral Sketch 2,399 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE39ZFSSG-667566":{"price":"2,399","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE39ZFSSG-667567":{"price":"2,399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตบิกินี่ Funfit เซ็ตบิกินี่ 1,599 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE33ZFYSG-667586":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE33ZFYSG-667587":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำ String Bikini Set with Skirt Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำ String Bikini Set with Skirt… 2,499 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE43ZFOSG-667554":{"price":"2,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE43ZFOSG-667555":{"price":"2,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE43ZFOSG-667556":{"price":"2,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตบิกินี่ Arabella Funfit เซ็ตบิกินี่ Arabella 3,049 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE37ZFUSG-667571":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE37ZFUSG-667572":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE37ZFUSG-667573":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำแทนกินี่ Arabella Faux Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำแทนกินี่ Arabella Faux… 3,049 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE35ZFWSG-667578":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE35ZFWSG-667579":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE35ZFWSG-667580":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE35ZFWSG-667581":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Candy Twist Funfit ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Candy Twist 2,199 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE82KKNSG-537743":{"price":"2,199","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE82KKNSG-537744":{"price":"2,199","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE82KKNSG-537745":{"price":"2,199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Tropical Funfit ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Tropical 1,499 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE56DXJSG-468789":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE56DXJSG-468790":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE56DXJSG-468791":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำ Bikini Set with Skirt Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำ Bikini Set with Skirt 2,499 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE45ZFMSG-667550":{"price":"2,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE45ZFMSG-667551":{"price":"2,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำ Bikini Set with Skirt Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำ Bikini Set with Skirt 2,499 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE44ZFNSG-667552":{"price":"2,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE44ZFNSG-667553":{"price":"2,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำแทนกินี่ Arabella Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำแทนกินี่ Arabella… 3,049 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE36ZFVSG-667574":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE36ZFVSG-667575":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE36ZFVSG-667576":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE36ZFVSG-667577":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำ Sporty Tukini Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำ Sporty Tukini 799 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE49RBYSG-494555":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE49RBYSG-494556":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE49RBYSG-494557":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Hoodie Funfit ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Hoodie 3,049 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE72KKXSG-537780":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE72KKXSG-537781":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE72KKXSG-537782":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 2 ชิ้น Rainbow Checkered Underwire Funfit ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 2 ชิ้น Rainbow Checkered Underwire… 3,049 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE56RBRSG-494537":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE56RBRSG-494538":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE56RBRSG-494539":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตบิกินี่ Sky Blue Crochet Funfit เซ็ตบิกินี่ Sky Blue Crochet 1,599 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE38ZFTSG-667568":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE38ZFTSG-667569":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE38ZFTSG-667570":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดบิกินี่ Layered Petals Swimmie with US ชุดบิกินี่ Layered Petals 1,590 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US06YVPTH-507361":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตบิกินี่ Funfit เซ็ตบิกินี่ 1,599 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE32ZFZSG-667588":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE32ZFZSG-667589":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE32ZFZSG-667590":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตบิกินี่ Funfit เซ็ตบิกินี่ 1,599 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE31ZGASG-667591":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE31ZGASG-667592":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำ Sporty Tukini Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำ Sporty Tukini 799 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE50RBXSG-494553":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE50RBXSG-494554":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดบิกินี่ Rosie Brush Frills Swimmie with US ชุดบิกินี่ Rosie Brush Frills 1,590 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US07YVOTH-507360":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตบิกินี่ Gold Rush Bikini Set with Skirt Funfit เซ็ตบิกินี่ Gold Rush Bikini Set with Skirt 2,699 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE09MPASG-690347":{"price":"2,699","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE09MPASG-690348":{"price":"2,699","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE09MPASG-690349":{"price":"2,699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงว่ายน้ำ Swim Funfit กระโปรงว่ายน้ำ Swim 1,249 THB
  ไซส์ M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE55RBSSG-494540":{"price":"1,249","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE55RBSSG-494541":{"price":"1,249","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE55RBSSG-494542":{"price":"1,249","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE55RBSSG-494543":{"price":"1,249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • แทนกินี่ Polka Dot Waltz Funfit แทนกินี่ Polka Dot Waltz 3,049 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE27ZGESG-667600":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE27ZGESG-667601":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE27ZGESG-667602":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE27ZGESG-667603":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Seaview Tankini Funfit ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Seaview Tankini 1,499 THB
  ไซส์ M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE66DWZSG-468758":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE66DWZSG-468759":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE66DWZSG-468760":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE66DWZSG-468761":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Candy Twist Funfit ชุดว่ายน้ำ 2 ชิ้น Candy Twist 2,199 THB
  ไซส์ S L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE81KKOSG-537746":{"price":"2,199","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE81KKOSG-537747":{"price":"2,199","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE81KKOSG-537748":{"price":"2,199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตบิกินี่ Funfit เซ็ตบิกินี่ 1,599 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE30ZGBSG-667593":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE30ZGBSG-667594":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE30ZGBSG-667595":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 2 ชิ้น Polka Dot Push-up Funfit ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 2 ชิ้น Polka Dot Push-up… 1,599 THB
  ไซส์ M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE99LFCSG-423798":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE99LFCSG-423799":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE99LFCSG-423800":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA91SUMTH-496228":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA91SUMTH-496229":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตชุดว่ายน้ำ Hoodie Funfit เซ็ตชุดว่ายน้ำ Hoodie 3,049 THB
  ไซส์ S L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE73KKWSG-537777":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE73KKWSG-537778":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE73KKWSG-537779":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 3 ชิ้น Bohemian Halter Funfit ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 3 ชิ้น Bohemian Halter… 1,499 THB
  ไซส์ M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE95LFGSG-423810":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE95LFGSG-423811":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE95LFGSG-423812":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดบิกินี่ Zig Zag Swimmie with US ชุดบิกินี่ Zig Zag 1,690 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA01SUCTH-496208":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA01SUCTH-496209":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA96SUHTH-496218":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA96SUHTH-496219":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 2 ชิ้น Go Coral Underwire Funfit ชุดว่ายน้ำบิกินี่ 2 ชิ้น Go Coral Underwire… 3,049 THB
  ไซส์ M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FU807SE57RBQSG-494534":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE57RBQSG-494535":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"FU807SE57RBQSG-494536":{"price":"3,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA92SULTH-496226":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA92SULTH-496227":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA93SUKTH-496224":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA93SUKTH-496225":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA98SUFTH-496214":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA98SUFTH-496215":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดบิกินี่ Bloomy Paint Swimmie with US ชุดบิกินี่ Bloomy Paint 1,590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA00SUDTH-496210":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA00SUDTH-496211":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA97SUGTH-496216":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA97SUGTH-496217":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA95SUITH-496220":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA95SUITH-496221":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA94SUJTH-496222":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA94SUJTH-496223":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดบิกินี่ Triangular Cut Swimmie with US ชุดบิกินี่ Triangular Cut 1,890 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA06STXTH-496199":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA90SUNTH-496230":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA90SUNTH-496231":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist Swimmie with US กางเกงว่ายน้ำเอวสูง High Waist… 590 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267AA89SUOTH-496232":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267AA89SUOTH-496233":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดบิกินี่ Rosie Set Swimmie with US ชุดบิกินี่ Rosie Set 1,490 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US10WQVTH-321052":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267US10WQVTH-321053":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดบิกินี่ Rosie Set Swimmie with US ชุดบิกินี่ Rosie Set 1,490 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US11WQUTH-321050":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"SW267US11WQUTH-321051":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • บราว่ายน้ำ Indigenious Print Halter Neck Swimmie with US บราว่ายน้ำ Indigenious Print Halter Neck 750 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US96KXNTH-403872":{"price":"750","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Netted Lace Beach Bra Swimmie with US Netted Lace Beach Bra 650 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US32WPZTH-321022":{"price":"650","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • บราว่ายน้ำ Frilly Stripes Swimmie with US บราว่ายน้ำ Frilly Stripes 750 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US19KWQTH-403847":{"price":"750","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • บราว่ายน้ำ Peplum Polka Dot Swimmie with US บราว่ายน้ำ Peplum Polka Dot 750 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SW267US08KXBTH-403859":{"price":"750","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

เปิดตัวชุดว่ายน้ำสองส่วนผู้หญิงสวยหรูจากแบรนด์ดัง


การว่ายน้ำ นอกจากเป็นการออกกำลังกายที่ได้ผลแล้ว ยังช่วยเสริมบุคลิกให้กับสาวเจ้าของส่วนสัดเพรียวกระชับ ด้วยการใส่ ชุดว่ายน้ำสองส่วนสำหรับผู้หญิง ที่มีสีสัน และลวดลายสะดุดตา การเลือกซื้อชุดว่ายน้ำจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ นอกจากสวย สุขภาพดี ยังคุ้มกับราคาที่จ่ายไปอีกด้วยนะคะ ชุดว่ายน้ำสองส่วนลายดอกไม้ รุ่น Tropical Floral Print จากแบรนด์ Swimmie with US เป็นชุดสีดำ พิมพ์ลายดอกไม้สีขาว แดง เขียว เพิ่มความสดใสให้กับเรือนร่างมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวเสื้อ ตัดเย็บจากผ้าเนื้อดี เป็นผ้าโพลีเอไมด์ผสม เนื้อผ้านี้จะมีความยืดหยุ่นมาก เมื่อถูกน้ำจะยิ่งกระชับกับสัดส่วน จนไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์หน้าแตกขึ้น

ทำไมต้องเป็นชุดว่ายน้ำสองส่วนผู้หญิงจากแบรนด์ Swimmie with US


นอกจากจะมีแบบ และลายให้เลือกอย่างมากมายแล้ว คุณภาพการใช้งาน และราคาก็เป็นเรื่องสำคัญที่สาวๆ ไม่ควรมองข้าม จึงทำให้ Swimmie with US กลายเป็นชุดว่ายน้ำที่ขายดีมาโดยตลอด เพราะห่วงใยในสุขภาพ และราคาไม่แพง สำหรับบราว่ายน้ำ ที่ร้านของเราก็มี ชุดกระโปรงว่ายน้ำ เข้าชุดเตรียมไว้ให้เลือกซื้อด้วยนะคะ ไม่ว่าคุณจะเลือกบราสีอะไร ก็สามารถหาคู่เข้ากันได้ไม่ยากเลยค่ะ รับรองว่า ชุดว่ายน้ำสองส่วนสำหรับผู้หญิง ที่นำเสนออยู่นี้ จะถูกใจคุณสาวๆ อย่างแน่นอน

มาเลือกกันจนกว่าจะถูกใจ ได้ที่ ZALORA THAILAND


คุณจะใช้เวลาในการเลือกสินค้านานแค่ไหน เราก็พร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะเพราะ ZALORA THAILAND คำนึงถึงเวลาที่มีค่าของคุณลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา คนทำงาน หรือคนนอนดึก ก็สามารถเข้ามาชม มาช้อปสินค้ากันได้ พิเศษสุด ใครที่มาช้อปตอนนี้ รับส่วนลดไปเลย 250 บาท แบบไม่มีกั๊กกันเลยค่ะ

ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ ชุดว่ายน้ำสองส่วนสำหรับผู้หญิง คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น บิกินี่,ทูพีช,ชุดบิกินี่,ชุดว่ายน้ําทูพีช,ชุดว่ายน้ำราคาถูก,ชุดว่ายน้ำทูพีช,บิกินี่เกาหลี,ชุดทูพีช,ชุดว่ายน้ำแฟชั่น,บิกินี่กางเกงขาสั้น,บิกินี่ชายหาด,บิกินี่ทะเล,บิกินี่ลายเสือ,ชุดว่ายน้ำครึ่งตัว,ชุดว่ายน้ำบิกินี,ชุดว่ายน้ำทั้งตัว,บิกินี่จิ๋ว,บิกินี่ตัวจิ๋ว,บิกินี่เสริมฟองน้ำ ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง ชุดว่ายน้ําบิกินี่ ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆของเรากันโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ