กระโปรงสั้น กระโปรงสั้น กระโปรงเท่าเข่า กระโปรงยาว กระโปรง

ซื้อเลย! กระโปรงสั้น ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 316 ชิ้น)

 • กระโปรง Textured Origami ZALORA กระโปรง Textured Origami 599 THB
  ไซส์ XXS XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA38HBTTH-524296":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38HBTTH-524297":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38HBTTH-524298":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38HBTTH-524299":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38HBTTH-524300":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Lace Tulip ZALORA กระโปรง Lace Tulip 649 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA22HCJTH-524368":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22HCJTH-524369":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22HCJTH-524370":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22HCJTH-524371":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22HCJTH-524372":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Aribia Inspired Skirt Inner Circle กระโปรง Aribia Inspired Skirt 1,299 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA24GQPSG-680438":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA24GQPSG-680439":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA24GQPSG-680440":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Jacquard Origami ZALORA กระโปรง Jacquard Origami 799 THB
  ไซส์ XXS XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA36HBVTH-524306":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36HBVTH-524307":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36HBVTH-524308":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36HBVTH-524309":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36HBVTH-524310":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Tie Front Wrap ZALORA กระโปรง Tie Front Wrap 649 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA17CYWTH-515752":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA17CYWTH-515753":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA17CYWTH-515754":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA17CYWTH-515755":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Textured Origami ZALORA กระโปรง Textured Origami 599 THB
  ไซส์ XXS XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA37HBUTH-524301":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HBUTH-524302":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HBUTH-524303":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HBUTH-524304":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HBUTH-524305":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Textured Origami ZALORA กระโปรง Textured Origami 599 THB
  ไซส์ XXS XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA39HBSTH-524291":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39HBSTH-524292":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39HBSTH-524293":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39HBSTH-524294":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39HBSTH-524295":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Aztec Textured Blooming กระโปรง Aztec Textured 2,400 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BL783AA88KVVTH-531187":{"price":"2,400","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Silent Icicle Inner Circle กระโปรง Silent Icicle 1,349 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA12QHBSG-696155":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12QHBSG-696156":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12QHBSG-696157":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12QHBSG-696158":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA12QHBSG-696159":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง State's Highway Inner Circle กระโปรง State's Highway 1,399 THB
  ไซส์ XS S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA23GQQSG-680441":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA23GQQSG-680442":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA23GQQSG-680443":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Giana Rinrata กระโปรง Giana 4,650 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI847AA64OWPTH-539545":{"price":"4,650","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI847AA64OWPTH-539546":{"price":"4,650","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Lace Tulip ZALORA กระโปรง Lace Tulip 649 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA23HCITH-524363":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23HCITH-524364":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23HCITH-524365":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23HCITH-524366":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23HCITH-524367":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อและกระโปรง Layered Lasercut Co-ords ZALORA ชุดเสื้อและกระโปรง Layered Lasercut Co-ords… 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA78XOBTH-505122":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA78XOBTH-505123":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA78XOBTH-505124":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA78XOBTH-505125":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Skies The Limit Inner Circle กระโปรง Skies The Limit 1,149 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA09OXQSG-644834":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA09OXQSG-644835":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA09OXQSG-644836":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA09OXQSG-644837":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA09OXQSG-644838":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อและกระโปรง Raglan Tee And Skirt Coordinates ZALORA ชุดเสื้อและกระโปรง Raglan Tee And Skirt Coordinates… 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA90XFXTH-504678":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA90XFXTH-504679":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA90XFXTH-504680":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA90XFXTH-504681":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Mesh Skater ZALORA กระโปรง Mesh Skater 449 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA01XFMTH-504634":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA01XFMTH-504635":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA01XFMTH-504636":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA01XFMTH-504637":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อและกระโปรง Layered Lasercut Co-ords ZALORA ชุดเสื้อและกระโปรง Layered Lasercut Co-ords… 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA77XOCTH-505126":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA77XOCTH-505127":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA77XOCTH-505128":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA77XOCTH-505129":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงกางเกง Unopened Gift Inner Circle กระโปรงกางเกง Unopened Gift 1,349 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA10QHDSG-696165":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA10QHDSG-696166":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA10QHDSG-696167":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA10QHDSG-696168":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA10QHDSG-696169":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Giana Rinrata กระโปรง Giana 4,650 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI847AA66OWNTH-539541":{"price":"4,650","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI847AA66OWNTH-539542":{"price":"4,650","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Wrap ZALORA กระโปรง Wrap 649 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA98XFPTH-504646":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA98XFPTH-504647":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA98XFPTH-504648":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA98XFPTH-504649":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Wrap ZALORA กระโปรง Wrap 649 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA99XFOTH-504642":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA99XFOTH-504643":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA99XFOTH-504644":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA99XFOTH-504645":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Crusader Inner Circle กระโปรง Crusader 1,449 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA13QHASG-696150":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13QHASG-696151":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13QHASG-696152":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13QHASG-696153":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13QHASG-696154":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อและกระโปรง Layered Lasercut Co-ords ZALORA ชุดเสื้อและกระโปรง Layered Lasercut Co-ords… 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA76XODTH-505130":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA76XODTH-505131":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA76XODTH-505132":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA76XODTH-505133":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงกางเกง Classic ZALORA กระโปรงกางเกง Classic 549 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA43KMATH-530663":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA43KMATH-530664":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA43KMATH-530665":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA43KMATH-530666":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Flared Blooming กระโปรง Flared 2,400 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BL783AA84KVZTH-531191":{"price":"2,400","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Soft Pleated Blooming กระโปรง Soft Pleated 2,400 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BL783AA86KVXTH-531189":{"price":"2,400","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Mara Rinrata กระโปรง Mara 3,950 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI847AA81DAGTH-515838":{"price":"3,950","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI847AA81DAGTH-515839":{"price":"3,950","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อและกระโปรง Raglan Tee And Skirt Coordinates ZALORA ชุดเสื้อและกระโปรง Raglan Tee And Skirt Coordinates… 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA91XFWTH-504674":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA91XFWTH-504675":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA91XFWTH-504676":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA91XFWTH-504677":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Angela Rinrata กระโปรง Angela 4,250 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI847AA59PQATH-540764":{"price":"4,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI847AA59PQATH-540765":{"price":"4,250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Metallic Trim ZALORA กระโปรงสั้น Metallic Trim 699 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA92EATTH-517890":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA92EATTH-517891":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA92EATTH-517892":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA92EATTH-517893":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Bold Floral Skirt GIRLS ON FILM กระโปรง Bold Floral Skirt 999 THB
  ไซส์ 8 10 12 14
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"GI762AA24EHZSG-722899":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA24EHZSG-722900":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA24EHZSG-722901":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"GI762AA24EHZSG-722902":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อและกระโปรง Raglan Tee And Skirt Coordinates ZALORA ชุดเสื้อและกระโปรง Raglan Tee And Skirt Coordinates… 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA89XFYTH-504682":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA89XFYTH-504683":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA89XFYTH-504684":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA89XFYTH-504685":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตเสื้อและกระโปรง Lines and Dots Two Piece Inner Circle เซ็ตเสื้อและกระโปรง Lines and Dots Two Piece… 2,549 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA15GQYSG-680464":{"price":"2,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA15GQYSG-680465":{"price":"2,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA15GQYSG-680466":{"price":"2,549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เซ็ตเสื้อและกระโปรง Lines and Dots Two Piece Inner Circle เซ็ตเสื้อและกระโปรง Lines and Dots Two Piece… 2,549 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA14GQZSG-680467":{"price":"2,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA14GQZSG-680468":{"price":"2,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA14GQZSG-680469":{"price":"2,549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Soft Pleated Blooming กระโปรง Soft Pleated 2,400 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BL783AA85KVYTH-531190":{"price":"2,400","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Mesh Skater ZALORA กระโปรง Mesh Skater 449 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA02XFLTH-504630":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02XFLTH-504631":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02XFLTH-504632":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02XFLTH-504633":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Fitted Printed Curved Hem ZALORA กระโปรง Fitted Printed Curved Hem 549 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA12BQLTH-513342":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12BQLTH-513343":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12BQLTH-513344":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12BQLTH-513345":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12BQLTH-513346":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงกางเกง Classic ZALORA กระโปรงกางเกง Classic 549 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA42KMBTH-530667":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA42KMBTH-530668":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA42KMBTH-530669":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA42KMBTH-530670":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Pyramid Scuba Inner Circle กระโปรง Pyramid Scuba 1,349 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA13EPESG-677015":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13EPESG-677016":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13EPESG-677017":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13EPESG-677018":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA13EPESG-677019":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Mesh Skater ZALORA กระโปรง Mesh Skater 449 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA00XFNTH-504638":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00XFNTH-504639":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00XFNTH-504640":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00XFNTH-504641":{"price":"449","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Jersey Fit & Flare ZALORA กระโปรง Jersey Fit & Flare 749 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA41KMCTH-530671":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA41KMCTH-530672":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA41KMCTH-530673":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA41KMCTH-530674":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Panel Pocket Pisces กระโปรง Panel Pocket 2,350 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PI905AA61MUWTH-535694":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI905AA61MUWTH-535695":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI905AA61MUWTH-535696":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"PI905AA61MUWTH-535697":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Jacquard Origami ZALORA กระโปรง Jacquard Origami 799 THB
  ไซส์ XXS XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA35HBWTH-524311":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA35HBWTH-524312":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA35HBWTH-524313":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA35HBWTH-524314":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA35HBWTH-524315":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Flared Blooming กระโปรง Flared 2,400 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BL783AA83KWATH-531192":{"price":"2,400","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Geometry of Light Inner Circle กระโปรง Geometry of Light 949 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA20LZFSG-689623":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA20LZFSG-689624":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA20LZFSG-689625":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA20LZFSG-689626":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA20LZFSG-689627":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Luxe Lace ZALORA กระโปรง Luxe Lace 699 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA00GGDTH-522879":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00GGDTH-522880":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00GGDTH-522881":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00GGDTH-522882":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Burgandy Bay Angelys Balek กระโปรง Burgandy Bay 4,500 THB
  ไซส์ 4 6 8 2
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AN663AA16CVBTH-515411":{"price":"4,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN663AA16CVBTH-515412":{"price":"4,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN663AA16CVBTH-515413":{"price":"4,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN663AA16CVBTH-515409":{"price":"4,500","special_price":null,"saving_percentage":null},"AN663AA16CVBTH-515410":{"price":"4,500","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง La Vie En Rose Inner Circle กระโปรง La Vie En Rose 1,399 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA28GQLSG-680427":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA28GQLSG-680428":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA28GQLSG-680429":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

พบกับกระโปรงสั้นดีไซน์สวยสุดชิคมาใหม่ล่าสุด


กระโปรงสั้นกลายเป็นไอเท่มแฟชั่นที่เป็นที่นิยมซึ่งเป็นที่นิยมและหมดความนิยมมาตลอดช่วงหลายๆ ปี แต่มักจะกลับมาเป็นที่นิยมในสไตล์ที่แตกต่างออกไป ก่อนยุคปี 60 จะพบกระโปรงสั้นได้บ่อยในชุดกีฬา เช่น กระโปรงเทนนิสสำหรับนักเทนนิสหญิง ส่วนมาก กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง จะยาวถึงต้นขาช่วงกลางเพื่ออวดเรียวขาของผู้สวมใส่มัน กระโปรงสั้นได้ก่อให้เกิดข้อโต้เถียงมากมายเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกแฟชั่นจนถึงปัจจุบัน ถ้าได้จับคู่กับเสื้อที่นำสมัยและรองเท้าส้นสูงมากๆ กระโปรงสั้นจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เพอร์เฟกต์ที่จะอวดความเป็นผู้หญิงของบรรดาสาวๆ ในด้านที่ยั่วยวน คุณสามารถเลือกกระโปรงสั้นของเราที่แสนน่ารัก มีลายพิมพ์ สี รวมถึง กระโปรงพลีทสั้น สไตล์ใหม่ๆ เพื่อทำให้คุณไม่ตกเทรนด์แฟชั่นล่าสุด

กระโปรงสั้นสไตล์สดใสจากแบรนด์ชื่อดังมากมาย


กระโปรงสั้นเหมาะสำหรับสวมทั้งกลางวันและกลางคืน กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง ของคุณผู้หญิงกับถุงน่องหรือกางเกงเลคกิ้งและรองเท้าบู้ท หรือรองเท้าส้นแบนสำหรับลุคน่ารักๆ ในตอนกลางคืน หรือจะสวมกับรองเท้าส้นสูงเพื่อทำให้เรียวขาของคุณดูโดดเด่นและอวดสไตล์ที่น่ามองและดูมีเสน่ห์ ที่ซาโลร่าเรามีกระโปรงสั้นหลากหลายสไตล์มาให้คุณได้เลือกชมเลือกช้อปออนไลน์จากหลายแบรนด์ดังอย่าง AMERICAN APPAREL, Alcott, Blake & Co, Classify Collection, EZRA by ZALORA, FQ&L, Haas, Kei&Kori, Kyra Outerwear, Lady in Black, Lily, MOONRIVER, MORGAN, Mango, Material Girl, New Look, River Island, SEOULISTA, Something Borrowed, Something Borrowed Basics, Twist, Twist at Work, Urban Studio, Viris Zamara, YNO, ZALORA, ZEIN และแบรนด์ชื่อดังอื่นๆ อีกมากมาย อย่าลืมเลือกดูได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองว่าคุณสาวๆจะพบกับกระโปรงสั้นดีไซน์สวยที่ทันสมัยถูกใจคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะ

เรามีกระโปรงสั้นทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น กระโปรงสั้น,กระโปรงยีนส์สั้น,กระโปรงสั้นแฟชั่น,กระโปรงบานสั้น,กระโปรงพลีทสั้น,กระโปรงสุ่มสั้น,กระโปรงสั้นสีดํา,กระโปรงสั้นเอวสูง,กระโปรงยีนสั้น,กระโปรงสั้นมาก,กระโปรงสั้นสีดำ,กระโปรงเอวสูงสั้น,กระโปรงสั้นลายดอก,กระโปรงสั้นสีขาว,กระโปรงสั้นเกาหลี,กระโปรงยีนส์สั้นเอวสูง,กระโปรงสั้นทรงเอ,กระโปรงสั้นเกาหลี,กระโปรงทรงเอสั้น,กระโปรงสั้นๆ,กระโปรงชีฟองสั้น,กระโปรงสั้นแฟชั่นเกาหลี,กระโปรงยีนส์สั้นแฟชั่น,กระโปรงสั้นยีนส์,กระโปรงยีนส์สั้นบาน,กระโปรงวินเทจสั้น,กระโปรงสั้นสีแดง,กระโปรงยีนส์สั้นเกาหลี,กระโปรงสีขาวสั้น,กระโปรงสั้นแฟชั่นใหม่,กระโปรงสั้นทํางาน,กระโปรงสั้นชีฟอง,กระโปรงสั้นผ้าชีฟอง,กระโปรงสั้นผ้ายืด,กระโปรงสั้นทำงาน,กระโปรงทำงานสั้น,กระโปรงสั้นลายจุด,กระโปรงสั้นเข้ารูป,กระโปรงลายดอกสั้น,กระโปรงสั้นหน้ายาวหลัง,กระโปรงแฟชั่นสั้น,กระโปรงสั้นวินเทจ,กระโปรงผ้าชีฟองสั้น,กระโปรงอัดพลีทสั้น,กระโปรงซีทรูสั้น,กระโปรงสั้นสีฟ้า,กระโปรงสั้นผ้าไหม,กระโปรงสอบสั้น,กระโปรงสั้นลายขวาง,กระโปรงพริ้วสั้น,กระโปรงจีบรอบสั้น,กระโปรงพลีทสั้นแฟชั่น,กระโปรงสั้นสวย,กระโปรงสั้นลูกไม้,กระโปรงลูกไม้สั้น,กระโปรงเข้ารูปสั้น,กระโปรงหนังสั้น,กระโปรงสั้นสีน้ำเงิน,กระโปรงสั้นทรงสอบ,กระโปรงทรงสอบสั้น,กระโปรงสั้นเอวสูงเกาหลี,กระโปรงจีบรอบตัวสั้น,กระโปรงบานสั้นเอวสูง,กระโปรงสั้นผ้าลูกไม้แฟชั่นเกาหลี,กระโปรงสั้นซีทรู,กระโปรงสั้นสีทอง,กระโปรงสั้นลาย,กระโปรงสั้นลายทาง,กระโปรงทรงดินสอสั้น ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง กระโปรงทรงตรงสั้น ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆของเรากันโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ