กระโปรงสั้น กระโปรงสั้น กระโปรงเท่าเข่า กระโปรงยาว กระโปรง

ซื้อเลย! กระโปรงสั้น ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 225 ชิ้น)

 • Jacquard Mini Skirt EZRA by ZALORA Jacquard Mini Skirt 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA60UNZTH-372805":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA60UNZTH-372806":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA60UNZTH-372807":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA60UNZTH-372808":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Zipper EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Zipper 549 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA33UPATH-372865":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA33UPATH-372866":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA33UPATH-372867":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA33UPATH-372868":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Tonal EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Tonal 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA69UVITH-373161":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA69UVITH-373162":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA69UVITH-373163":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA69UVITH-373164":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Zipper EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Zipper 594 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA32UPBTH-372869":{"price":"594","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA32UPBTH-372870":{"price":"594","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA32UPBTH-372871":{"price":"594","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA32UPBTH-372872":{"price":"594","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jacquard Mini Skirt EZRA by ZALORA Jacquard Mini Skirt 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA61UNYTH-372801":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA61UNYTH-372802":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA61UNYTH-372803":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA61UNYTH-372804":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Zipper EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Zipper 549 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA34UOZTH-372861":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA34UOZTH-372862":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA34UOZTH-372863":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA34UOZTH-372864":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jacquard Mini Skirt EZRA by ZALORA Jacquard Mini Skirt 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA62UNXTH-372797":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA62UNXTH-372798":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA62UNXTH-372799":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA62UNXTH-372800":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Asymetrical EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Asymetrical 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA70UVHTH-373157":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA70UVHTH-373158":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA70UVHTH-373159":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA70UVHTH-373160":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Jacquard Mini Skirt EZRA by ZALORA Jacquard Mini Skirt 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA59UOATH-372809":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA59UOATH-372810":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA59UOATH-372811":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA59UOATH-372812":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Asymetrical EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Asymetrical 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA71UVGTH-373153":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA71UVGTH-373154":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA71UVGTH-373155":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA71UVGTH-373156":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Tonal EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Tonal 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA67UVKTH-373169":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA67UVKTH-373170":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA67UVKTH-373171":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA67UVKTH-373172":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Textured Printed Something Borrowed กระโปรงสั้น Textured Printed 499 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AA21ULQTH-372545":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO021AA21ULQTH-372546":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO021AA21ULQTH-372547":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Tonal EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Tonal 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA68UVJTH-373165":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA68UVJTH-373166":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA68UVJTH-373167":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA68UVJTH-373168":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Mesh Inset Mini Skirt EZRA by ZALORA Mesh Inset Mini Skirt 499 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA42RIBTH-366276":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA42RIBTH-366277":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA42RIBTH-366278":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA42RIBTH-366279":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ruffle Hem Skirt EZRA by ZALORA Ruffle Hem Skirt 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA45RHYTH-366264":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA45RHYTH-366265":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA45RHYTH-366266":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA45RHYTH-366267":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Ruffle Hem Skirt EZRA by ZALORA Ruffle Hem Skirt 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA46RHXTH-366260":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA46RHXTH-366261":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA46RHXTH-366262":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA46RHXTH-366263":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lace Pencil Skirt EZRA by ZALORA Lace Pencil Skirt 999 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA41RICTH-366280":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA41RICTH-366281":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA41RICTH-366282":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA41RICTH-366283":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Soft Front Zip Material Girl กางเกงขาสั้น Soft Front Zip 849 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA151AA55YPWSG-513401":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA55YPWSG-513402":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA55YPWSG-513403":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA55YPWSG-513404":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA55YPWSG-513405":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Colour Block Wrap EZRA by ZALORA กระโปรง Colour Block Wrap 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA29SJMTH-368558":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA29SJMTH-368559":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA29SJMTH-368560":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA29SJMTH-368561":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Pu Hem Skater EZRA by ZALORA กระโปรง Pu Hem Skater 649 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA57SIKTH-368459":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA57SIKTH-368460":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA57SIKTH-368461":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA57SIKTH-368462":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Mesh Insert Pencil EZRA by ZALORA กระโปรง Mesh Insert Pencil 599 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA27SNKTH-368892":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA27SNKTH-368893":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA27SNKTH-368894":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA27SNKTH-368895":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Colour Block Wrap EZRA by ZALORA กระโปรง Colour Block Wrap 499 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA28SJNTH-368562":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA28SJNTH-368563":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA28SJNTH-368564":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA28SJNTH-368565":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Ruffle Tiered Material Girl กระโปรง Ruffle Tiered 949 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA151AA54YPXSG-513406":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA54YPXSG-513407":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA54YPXSG-513408":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA54YPXSG-513409":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA54YPXSG-513410":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Textured Printed Something Borrowed กระโปรงสั้น Textured Printed 499 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AA22ULPTH-372542":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO021AA22ULPTH-372543":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO021AA22ULPTH-372544":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Printed Floral Something Borrowed กระโปรง Printed Floral 479 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AA10SVTTH-369270":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO021AA10SVTTH-369271":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Folded Wrap Mini Skirt EZRA by ZALORA Folded Wrap Mini Skirt 599 THB
  ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA43RIATH-366272":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA43RIATH-366273":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA43RIATH-366274":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA43RIATH-366275":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Printed Kei&Kori กระโปรงสั้น Printed 249 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"KE206AA53KPQTH-291696":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE206AA53KPQTH-291697":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Mesh Insert Pencil EZRA by ZALORA กระโปรง Mesh Insert Pencil 599 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA28SNJTH-368888":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA28SNJTH-368889":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA28SNJTH-368890":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA28SNJTH-368891":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Ruffle Tiered Material Girl กระโปรง Ruffle Tiered 949 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA151AA53YPYSG-513411":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53YPYSG-513412":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53YPYSG-513413":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53YPYSG-513414":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA151AA53YPYSG-513415":{"price":"949","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อเบลาส์ และกระโปรงสั้น Checker Chic Kie Trumpet Hem SEOULISTA ชุดเสื้อเบลาส์ และกระโปรงสั้น Checker Chic Kie Trumpet Hem… 1,899 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SE499AA51CCMTH-386812":{"price":"1,899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงTwo Tone Polkadots Knitted Kei&Kori กระโปรงTwo Tone Polkadots Knitted 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"KE206AA78OLPTH-359726":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Geometric Floral Print Lola Skye กางเกงขาสั้น Geometric Floral Print 1,599 THB
  ไซส์ 6 8 10 12 14
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"LO496AA86CUJTH-387959":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO496AA86CUJTH-387960":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO496AA86CUJTH-387961":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO496AA86CUJTH-387962":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null},"LO496AA86CUJTH-387963":{"price":"1,599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น PU Panelled A-Line EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น PU Panelled A-Line 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA18VEZTH-374190":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA18VEZTH-374191":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA18VEZTH-374192":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA18VEZTH-374193":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น PU Panelled A-Line EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น PU Panelled A-Line 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA19VEYTH-374186":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA19VEYTH-374187":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA19VEYTH-374188":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA19VEYTH-374189":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Two Tones Stripe Twist กระโปรงสั้น Two Tones Stripe 549 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA95NCITH-356639":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Flora Lace with Fringe Twist กระโปรง Flora Lace with Fringe 499 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA98NCFTH-356636":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเสื้อเบลาส์ และกระโปรงสั้น Checker Chic Kie Trumpet Hem SEOULISTA ชุดเสื้อเบลาส์ และกระโปรงสั้น Checker Chic Kie Trumpet Hem… 1,899 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SE499AA50CCNTH-386813":{"price":"1,899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Betsy Dotted Alcott กระโปรง Betsy Dotted 499 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AL794AA26VYVSG-453067":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA26VYVSG-453068":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA26VYVSG-453069":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA26VYVSG-453070":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Fringes of Lace Hem 20% OFF Classify Collection กระโปรงสั้น Fringes of Lace Hem 1,590 THB ขณะนี้ 1,272 THB ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CL318AA89TICTH-370244":{"price":"1,590","special_price":"1,272","saving_percentage":"20%"},"CL318AA89TICTH-370245":{"price":"1,590","special_price":"1,272","saving_percentage":"20%"},"CL318AA89TICTH-370246":{"price":"1,590","special_price":"1,272","saving_percentage":"20%"},"CL318AA89TICTH-370247":{"price":"1,590","special_price":"1,272","saving_percentage":"20%"}}}
 • กระโปรง Sidney Bandaged Alcott กระโปรง Sidney Bandaged 499 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AL794AA24VYXSG-453074":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA24VYXSG-453075":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA24VYXSG-453076":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Stripes Floral Abstract Something Borrowed กระโปรง Stripes Floral Abstract 499 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AA09SVUTH-369272":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO021AA09SVUTH-369273":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Sidney Bandaged Alcott กระโปรง Sidney Bandaged 499 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AL794AA23VYYSG-453077":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA23VYYSG-453078":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA23VYYSG-453079":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Tiered Pencil Skirt EZRA by ZALORA กระโปรง Tiered Pencil Skirt 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA06QMJTH-364552":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA06QMJTH-364553":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA06QMJTH-364554":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA06QMJTH-364555":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงยีนส์ Denim Trumpet Kei&Kori กระโปรงยีนส์ Denim Trumpet 699 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"KE206AA77OLQTH-359727":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE206AA77OLQTH-359728":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"KE206AA77OLQTH-359729":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Polished Skin Twist กระโปรง Polished Skin 499 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA03NCATH-356631":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงกางเกง See Through Checker Style SEOULISTA กระโปรงกางเกง See Through Checker Style 1,399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SE499AA92CAXTH-386747":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Elastic Waist Zigzag Twist กระโปรงสั้น Elastic Waist Zigzag 549 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA00NCDTH-356634":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Betsy Dotted Alcott กระโปรง Betsy Dotted 499 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AL794AA27VYUSG-453063":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA27VYUSG-453064":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA27VYUSG-453065":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"AL794AA27VYUSG-453066":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

พบกับกระโปรงสั้นดีไซน์สวยสุดชิคมาใหม่ล่าสุด


กระโปรงสั้นกลายเป็นไอเท่มแฟชั่นที่เป็นที่นิยมซึ่งเป็นที่นิยมและหมดความนิยมมาตลอดช่วงหลายๆ ปี แต่มักจะกลับมาเป็นที่นิยมในสไตล์ที่แตกต่างออกไป ก่อนยุคปี 60 จะพบกระโปรงสั้นได้บ่อยในชุดกีฬา เช่น กระโปรงเทนนิสสำหรับนักเทนนิสหญิง ส่วนมาก กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง จะยาวถึงต้นขาช่วงกลางเพื่ออวดเรียวขาของผู้สวมใส่มัน กระโปรงสั้นได้ก่อให้เกิดข้อโต้เถียงมากมายเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกแฟชั่นจนถึงปัจจุบัน ถ้าได้จับคู่กับเสื้อที่นำสมัยและรองเท้าส้นสูงมากๆ กระโปรงสั้นจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เพอร์เฟกต์ที่จะอวดความเป็นผู้หญิงของบรรดาสาวๆ ในด้านที่ยั่วยวน คุณสามารถเลือกกระโปรงสั้นของเราที่แสนน่ารัก มีลายพิมพ์ สี รวมถึง กระโปรงพลีทสั้น สไตล์ใหม่ๆ เพื่อทำให้คุณไม่ตกเทรนด์แฟชั่นล่าสุด

กระโปรงสั้นสไตล์สดใสจากแบรนด์ชื่อดังมากมาย


กระโปรงสั้นเหมาะสำหรับสวมทั้งกลางวันและกลางคืน กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง ของคุณกับถุงน่องหรือกางเกงเลคกิ้งและรองเท้าบู้ท หรือรองเท้าส้นแบนสำหรับลุคน่ารักๆ ในตอนกลางคืน หรือจะสวมกับรองเท้าส้นสูงเพื่อทำให้เรียวขาของคุณดูโดดเด่นและอวดสไตล์ที่น่ามองและดูมีเสน่ห์ ที่ซาโลร่าเรามีกระโปรงสั้นหลากหลายสไตล์มาให้คุณได้เลือกชมเลือกช้อปออนไลน์จากหลายแบรนด์ดังอย่าง AMERICAN APPAREL, Bhan, Blue Corner, EZRA, Erlers, FM, FQ&L, I.C by Inner Circle, Inner Circle, Kei&Kori, L.O.N Clothes, Loretta's Closet, MOONRIVER, Mango, New Look, Pack, PdC, River Island, Scratch CAT, Something Borrowed, Something Borrowed Basics, Twist at Work, Vero Moda, Viris Zamara และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย อย่าลืมเลือกดูได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองว่าคุณจะพบกับกระโปรงสั้นดีไซน์สวยที่ทันสมัยถูกใจคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะ

มีทุกสิ่งครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น กระโปรงสั้น,กระโปรงสั้นแฟชั่น,แฟชั่นกระโปรงสั้น,กระโปรงพลีทสั้น,กระโปรงสั้นน่ารัก,กระโปรงสั้นสีดํา,กระโปรงบานสั้น,กระโปรงสั้นเอวสูง,กระโปรงสั้นมาก,กระโปรงสุ่มสั้น,กระโปรงเอวสูงสั้น,กระโปรงสั้นเกาหลี,กระโปรงสั้นสีดำ,กระโปรงสั้นลายดอก,กระโปรงสั้นสวยๆ,กระโปรงสั้นสีขาว,กระโปรงสั้นทํางาน,กระโปรงสั้นคนอ้วน,กระโปรงสั้นๆ,กระโปรงสั้นแฟชั่นเกาหลี,กระโปรงสั้นทำงาน,กระโปรงวินเทจสั้น,กระโปรงสั้นชีฟอง,กระโปรงสั้นผ้าชีฟอง,กระโปรงสั้นผ้ายืด,กระโปรงสีขาวสั้น,กระโปรงสั้นเข้ารูป,กระโปรงแฟชั่นสั้น,กระโปรงจีบสั้น,กระโปรงสั้นสั้นเกาหลี ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง Mini Skirt ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณสาวๆเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ