กระโปรงสั้น กระโปรงสั้น กระโปรงเท่าเข่า กระโปรงยาว กระโปรง

ซื้อเลย! กระโปรงสั้น ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 158 ชิ้น)

 • กระโปรง Double Layer Skater Skirt ZALORA กระโปรง Double Layer Skater Skirt 649 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA29NFUTH-408407":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA29NFUTH-408408":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA29NFUTH-408409":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA29NFUTH-408410":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Curve himma กระโปรง Curve 1,890 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"HI703AA07HFWTH-471350":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA07HFWTH-471351":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA07HFWTH-471352":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงกระโปรง Flip FQ&L กางเกงกระโปรง Flip 1,390 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA95DOETH-463641":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"FQ181AA95DOETH-463642":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"FQ181AA95DOETH-463643":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"FQ181AA95DOETH-463644":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Double Layer Skater Skirt ZALORA กระโปรง Double Layer Skater Skirt 649 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA30NFTTH-408403":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30NFTTH-408404":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30NFTTH-408405":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30NFTTH-408406":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Jacquard Flaired himma กระโปรง Jacquard Flaired 2,390 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"HI703AA05HFYTH-471356":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA05HFYTH-471357":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA05HFYTH-471358":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Double Layer Skater Skirt ZALORA กระโปรง Double Layer Skater Skirt 649 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA28NFVTH-408411":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28NFVTH-408412":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28NFVTH-408413":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28NFVTH-408414":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Candy Mount Knee Length himma กระโปรง Candy Mount Knee Length 2,390 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"HI703AA09HFUTH-471344":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA09HFUTH-471345":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA09HFUTH-471346":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Curve himma กระโปรง Curve 1,890 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"HI703AA08HFVTH-471347":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA08HFVTH-471348":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA08HFVTH-471349":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Grid Layer himma กระโปรง Grid Layer 2,390 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"HI703AA11HFSTH-471341":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Timeless Tweed Classify Collection กระโปรง Timeless Tweed 1,490 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CL318AA81AXMTH-456605":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL318AA81AXMTH-456606":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL318AA81AXMTH-456607":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"CL318AA81AXMTH-456608":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Vintage Vinyl Flare Skirt Something Boudoir กระโปรง Vintage Vinyl Flare Skirt 2,350 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO666AA37DYCTH-464557":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO666AA37DYCTH-464558":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO666AA37DYCTH-464559":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO666AA37DYCTH-464560":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Dual Heart Pockets JEUNE กระโปรง Dual Heart Pockets 1,890 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE658AA82BUNTH-459234":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE658AA82BUNTH-459235":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE658AA82BUNTH-459236":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Button Down Denim Hara กระโปรง Button Down Denim 1,050 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"HA511AA16EKLTH-465751":{"price":"1,050","special_price":null,"saving_percentage":null},"HA511AA16EKLTH-465752":{"price":"1,050","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Layered Panel Inner Circle กระโปรง Layered Panel 1,149 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IC893AA32UFJSG-502659":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA32UFJSG-502660":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA32UFJSG-502661":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA32UFJSG-502662":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA32UFJSG-502663":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Fine Tailored JEUNE กระโปรง Fine Tailored 2,490 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE658AA07BTOTH-459143":{"price":"2,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE658AA07BTOTH-459144":{"price":"2,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE658AA07BTOTH-459145":{"price":"2,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE658AA07BTOTH-459146":{"price":"2,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Dual Heart Pockets JEUNE กระโปรง Dual Heart Pockets 1,890 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JE658AA83BUMTH-459231":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE658AA83BUMTH-459232":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null},"JE658AA83BUMTH-459233":{"price":"1,890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Metallic Leather-Look River Island กระโปรงสั้น Metallic Leather-Look 2,149 THB
  ไซส์ 6 8 10 12
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AA48PEXSG-547846":{"price":"2,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547847":{"price":"2,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547848":{"price":"2,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547849":{"price":"2,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA48PEXSG-547850":{"price":"2,149","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Pleated himma กระโปรง Pleated 2,290 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"HI703AA06HFXTH-471353":{"price":"2,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA06HFXTH-471354":{"price":"2,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"HI703AA06HFXTH-471355":{"price":"2,290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เสื้อเอวลอย Wrap Front Mesh Sleeve Crop Top River Island เสื้อเอวลอย Wrap Front Mesh Sleeve Crop Top 1,799 THB
  ไซส์ 8 10 12
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AA38XMRSG-565521":{"price":"1,799","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38XMRSG-565522":{"price":"1,799","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38XMRSG-565523":{"price":"1,799","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38XMRSG-565524":{"price":"1,799","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA38XMRSG-565525":{"price":"1,799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Lace Pleated Skirt Blue Corner กระโปรง Lace Pleated Skirt 1,290 THB
  ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BL120AA02ZRXTH-453732":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"BL120AA02ZRXTH-453733":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"BL120AA02ZRXTH-453734":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Lace Pleated Skirt Blue Corner กระโปรง Lace Pleated Skirt 1,290 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BL120AA01ZRYTH-453735":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"BL120AA01ZRYTH-453736":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"BL120AA01ZRYTH-453737":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Skater Skirt with Studs Something Borrowed กระโปรง Skater Skirt with Studs 499 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO166AA61BSOTH-291998":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO166AA61BSOTH-271140":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO166AA61BSOTH-271141":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO166AA61BSOTH-271142":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Tribal Print Pencil Inner Circle กระโปรง Tribal Print Pencil 1,349 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA59HIQSG-530462":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA59HIQSG-530463":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA59HIQSG-530464":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA59HIQSG-530465":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA59HIQSG-530466":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Tribal Print Pencil Inner Circle กระโปรง Tribal Print Pencil 1,349 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA60HIPSG-530457":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA60HIPSG-530458":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA60HIPSG-530459":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA60HIPSG-530460":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA60HIPSG-530461":{"price":"1,349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Layered Panel Inner Circle กระโปรง Layered Panel 1,149 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IC893AA33UFISG-502654":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA33UFISG-502655":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA33UFISG-502656":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA33UFISG-502657":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null},"IC893AA33UFISG-502658":{"price":"1,149","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Elastic Skater Mango กระโปรง Elastic Skater 1,490 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AA28EMXTH-391146":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA28EMXTH-391147":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA28EMXTH-391148":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA28EMXTH-391149":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Buttonfront Skirt ZALORA กระโปรง Buttonfront Skirt 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA53KZETH-403994":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA53KZETH-403995":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA53KZETH-403996":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA53KZETH-403997":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Pleated Hem Mango กระโปรงสั้น Pleated Hem 1,790 THB
  ไซส์ 36 38 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AA38KOFTH-403140":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA38KOFTH-403141":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA38KOFTH-403142":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA38KOFTH-403143":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Elastic Coconut Printing 5% OFF SEOULISTA กระโปรงสั้น Elastic Coconut Printing 1,399 THB ขณะนี้ 1,329 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SE499AA88CBBTH-386753":{"price":"1,399","special_price":"1,329","saving_percentage":"5%"}}}
 • กระโปรง Zip Skirt Mango กระโปรง Zip Skirt 1,490 THB
  ไซส์ 34 36 38 40
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AA74DCNTH-388610":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA74DCNTH-388611":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA74DCNTH-388612":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA74DCNTH-388613":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Stretchable Jersey Mini Skirt EZRA by ZALORA กระโปรง Stretchable Jersey Mini Skirt 399 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA03NVGTH-358263":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA03NVGTH-358260":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA03NVGTH-358261":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA03NVGTH-358262":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Floral Neoprene-Effect Mango กระโปรง Floral Neoprene-Effect 1,490 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AA30EMVTH-391137":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA30EMVTH-391138":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA30EMVTH-391139":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA30EMVTH-391140":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Frilly Hem Stripe 20% OFF FQ&L กระโปรง Frilly Hem Stripe 790 THB ขณะนี้ 632 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA66NPXTH-409295":{"price":"790","special_price":"632","saving_percentage":"20%"}}}
 • กระโปรง Zip Front Pencil Skirt EZRA by ZALORA กระโปรง Zip Front Pencil Skirt 699 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA54QCVTH-363404":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA54QCVTH-363405":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA54QCVTH-363406":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA54QCVTH-363407":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Draped Wrap Mango กระโปรง Draped Wrap 1,290 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AA90GMJTH-394936":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA90GMJTH-394937":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA90GMJTH-394938":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA90GMJTH-394939":{"price":"1,290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Tiered Pencil Skirt 15% OFF EZRA by ZALORA กระโปรง Tiered Pencil Skirt 499 THB ขณะนี้ 424 THB ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA06QMJTH-364552":{"price":"499","special_price":"424","saving_percentage":"15%"},"EZ190AA06QMJTH-364553":{"price":"499","special_price":"424","saving_percentage":"15%"},"EZ190AA06QMJTH-364554":{"price":"499","special_price":"424","saving_percentage":"15%"},"EZ190AA06QMJTH-364555":{"price":"499","special_price":"424","saving_percentage":"15%"}}}
 • เสื้อเบลาส์ และกระโปรง Top Skirt Set ZALORA เสื้อเบลาส์ และกระโปรง Top Skirt Set… 1,299 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA46KZLTH-404022":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA46KZLTH-404023":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA46KZLTH-404024":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA46KZLTH-404025":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Jacquard 5% OFF EZRA by ZALORA กระโปรงสั้น Jacquard 599 THB ขณะนี้ 569 THB ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA59UOATH-372809":{"price":"599","special_price":"569","saving_percentage":"5%"},"EZ190AA59UOATH-372810":{"price":"599","special_price":"569","saving_percentage":"5%"},"EZ190AA59UOATH-372811":{"price":"599","special_price":"569","saving_percentage":"5%"},"EZ190AA59UOATH-372812":{"price":"599","special_price":"569","saving_percentage":"5%"}}}
 • Basic Jersey Gathered Skirt ZALORA BASICS Basic Jersey Gathered Skirt 549 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA56KZBTH-403982":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA56KZBTH-403983":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA56KZBTH-403984":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA56KZBTH-403985":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Spring Fling Wrap YNO กระโปรงสั้น Spring Fling Wrap 550 THB
  ไซส์ M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"YN594AA00ODZTH-410383":{"price":"550","special_price":null,"saving_percentage":null},"YN594AA00ODZTH-410384":{"price":"550","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงสั้น Spring Fling Wrap YNO กระโปรงสั้น Spring Fling Wrap 550 THB
  ไซส์ M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"YN594AA01ODYTH-410381":{"price":"550","special_price":null,"saving_percentage":null},"YN594AA01ODYTH-410382":{"price":"550","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Ruffle Hem 12% OFF EZRA by ZALORA กระโปรง Ruffle Hem 549 THB ขณะนี้ 481 THB ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA46RHXTH-366260":{"price":"549","special_price":"481","saving_percentage":"12%"},"EZ190AA46RHXTH-366261":{"price":"549","special_price":"481","saving_percentage":"12%"},"EZ190AA46RHXTH-366262":{"price":"549","special_price":"481","saving_percentage":"12%"},"EZ190AA46RHXTH-366263":{"price":"549","special_price":"481","saving_percentage":"12%"}}}
 • กระโปรงสั้น Spring Fling Wrap YNO กระโปรงสั้น Spring Fling Wrap 550 THB
  ไซส์ M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"YN594AA02ODXTH-410379":{"price":"550","special_price":null,"saving_percentage":null},"YN594AA02ODXTH-410380":{"price":"550","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เสื้อเบลาส์ Blossom Fringed Hem 10% OFF SEOULISTA เสื้อเบลาส์ Blossom Fringed Hem 1,299 THB ขณะนี้ 1,169 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SE499AA28BZNTH-386711":{"price":"1,299","special_price":"1,169","saving_percentage":"10%"}}}
 • กระโปรง Ruffle Tiered 30% OFF Material Girl กระโปรง Ruffle Tiered 949 THB ขณะนี้ 664 THB ไซส์ XS M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA151AA54YPXSG-513406":{"price":"949","special_price":"664","saving_percentage":"30%"},"MA151AA54YPXSG-513407":{"price":"949","special_price":"664","saving_percentage":"30%"},"MA151AA54YPXSG-513408":{"price":"949","special_price":"664","saving_percentage":"30%"},"MA151AA54YPXSG-513409":{"price":"949","special_price":"664","saving_percentage":"30%"},"MA151AA54YPXSG-513410":{"price":"949","special_price":"664","saving_percentage":"30%"}}}
 • กระโปรง Basic Quilted Styled 30% OFF Urban Studio กระโปรง Basic Quilted Styled 1,190 THB ขณะนี้ 830 THB ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"UR316AA00YTBTH-326676":{"price":"1,190","special_price":"830","saving_percentage":"30%"},"UR316AA00YTBTH-326677":{"price":"1,190","special_price":"830","saving_percentage":"30%"},"UR316AA00YTBTH-326678":{"price":"1,190","special_price":"830","saving_percentage":"30%"}}}
 • กระโปรง Paint Abstract Skirt Something Borrowed กระโปรง Paint Abstract Skirt 499 THB
  ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AA79CFGTH-386917":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"SO021AA79CFGTH-386918":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรสสั้น See Through Checker Style 5% OFF SEOULISTA ชุดเดรสสั้น See Through Checker Style 1,599 THB ขณะนี้ 1,519 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SE499AA00CAPTH-386739":{"price":"1,599","special_price":"1,519","saving_percentage":"5%"}}}

พบกับกระโปรงสั้นดีไซน์สวยสุดชิคมาใหม่ล่าสุด


กระโปรงสั้นกลายเป็นไอเท่มแฟชั่นที่เป็นที่นิยมซึ่งเป็นที่นิยมและหมดความนิยมมาตลอดช่วงหลายๆ ปี แต่มักจะกลับมาเป็นที่นิยมในสไตล์ที่แตกต่างออกไป ก่อนยุคปี 60 จะพบกระโปรงสั้นได้บ่อยในชุดกีฬา เช่น กระโปรงเทนนิสสำหรับนักเทนนิสหญิง ส่วนมาก กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง จะยาวถึงต้นขาช่วงกลางเพื่ออวดเรียวขาของผู้สวมใส่มัน กระโปรงสั้นได้ก่อให้เกิดข้อโต้เถียงมากมายเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกแฟชั่นจนถึงปัจจุบัน ถ้าได้จับคู่กับเสื้อที่นำสมัยและรองเท้าส้นสูงมากๆ กระโปรงสั้นจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เพอร์เฟกต์ที่จะอวดความเป็นผู้หญิงของบรรดาสาวๆ ในด้านที่ยั่วยวน คุณสามารถเลือกกระโปรงสั้นของเราที่แสนน่ารัก มีลายพิมพ์ สี รวมถึง กระโปรงพลีทสั้น สไตล์ใหม่ๆ เพื่อทำให้คุณไม่ตกเทรนด์แฟชั่นล่าสุด

กระโปรงสั้นสไตล์สดใสจากแบรนด์ชื่อดังมากมาย


กระโปรงสั้นเหมาะสำหรับสวมทั้งกลางวันและกลางคืน กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง ของคุณผู้หญิงกับถุงน่องหรือกางเกงเลคกิ้งและรองเท้าบู้ท หรือรองเท้าส้นแบนสำหรับลุคน่ารักๆ ในตอนกลางคืน หรือจะสวมกับรองเท้าส้นสูงเพื่อทำให้เรียวขาของคุณดูโดดเด่นและอวดสไตล์ที่น่ามองและดูมีเสน่ห์ ที่ซาโลร่าเรามีกระโปรงสั้นหลากหลายสไตล์มาให้คุณได้เลือกชมเลือกช้อปออนไลน์จากหลายแบรนด์ดังอย่าง AMERICAN APPAREL, Alcott, Blake & Co, Classify Collection, EZRA by ZALORA, FQ&L, Haas, Kei&Kori, Kyra Outerwear, Lady in Black, Lily, MOONRIVER, MORGAN, Mango, Material Girl, New Look, River Island, SEOULISTA, Something Borrowed, Something Borrowed Basics, Twist, Twist at Work, Urban Studio, Viris Zamara, YNO, ZALORA, ZEIN และแบรนด์ชื่อดังอื่นๆ อีกมากมาย อย่าลืมเลือกดูได้ตั้งแต่วันนี้ รับรองว่าคุณสาวๆจะพบกับกระโปรงสั้นดีไซน์สวยที่ทันสมัยถูกใจคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะ

เรามีกระโปรงสั้นทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ กระโปรงสั้นสำหรับผู้หญิง คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น กระโปรงสั้น,กระโปรงยีนส์สั้น,กระโปรงสั้นแฟชั่น,กระโปรงบานสั้น,กระโปรงพลีทสั้น,กระโปรงสุ่มสั้น,กระโปรงสั้นสีดํา,กระโปรงสั้นเอวสูง,กระโปรงยีนสั้น,กระโปรงสั้นมาก,กระโปรงสั้นสีดำ,กระโปรงเอวสูงสั้น,กระโปรงสั้นลายดอก,กระโปรงสั้นสีขาว,กระโปรงสั้นเกาหลี,กระโปรงยีนส์สั้นเอวสูง,กระโปรงสั้นทรงเอ,กระโปรงสั้นเกาหลี,กระโปรงทรงเอสั้น,กระโปรงสั้นๆ,กระโปรงชีฟองสั้น,กระโปรงสั้นแฟชั่นเกาหลี,กระโปรงยีนส์สั้นแฟชั่น,กระโปรงสั้นยีนส์,กระโปรงยีนส์สั้นบาน,กระโปรงวินเทจสั้น,กระโปรงสั้นสีแดง,กระโปรงยีนส์สั้นเกาหลี,กระโปรงสีขาวสั้น,กระโปรงสั้นแฟชั่นใหม่,กระโปรงสั้นทํางาน,กระโปรงสั้นชีฟอง,กระโปรงสั้นผ้าชีฟอง,กระโปรงสั้นผ้ายืด,กระโปรงสั้นทำงาน,กระโปรงทำงานสั้น,กระโปรงสั้นลายจุด,กระโปรงสั้นเข้ารูป,กระโปรงลายดอกสั้น,กระโปรงสั้นหน้ายาวหลัง,กระโปรงแฟชั่นสั้น,กระโปรงสั้นวินเทจ,กระโปรงผ้าชีฟองสั้น,กระโปรงอัดพลีทสั้น,กระโปรงซีทรูสั้น,กระโปรงสั้นสีฟ้า,กระโปรงสั้นผ้าไหม,กระโปรงสอบสั้น,กระโปรงสั้นลายขวาง,กระโปรงพริ้วสั้น,กระโปรงจีบรอบสั้น,กระโปรงพลีทสั้นแฟชั่น,กระโปรงสั้นสวย,กระโปรงสั้นลูกไม้,กระโปรงลูกไม้สั้น,กระโปรงเข้ารูปสั้น,กระโปรงหนังสั้น,กระโปรงสั้นสีน้ำเงิน,กระโปรงสั้นทรงสอบ,กระโปรงทรงสอบสั้น,กระโปรงสั้นเอวสูงเกาหลี,กระโปรงจีบรอบตัวสั้น,กระโปรงบานสั้นเอวสูง,กระโปรงสั้นผ้าลูกไม้แฟชั่นเกาหลี,กระโปรงสั้นซีทรู,กระโปรงสั้นสีทอง,กระโปรงสั้นลาย,กระโปรงสั้นลายทาง,กระโปรงทรงดินสอสั้น ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง กระโปรงทรงตรงสั้น ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆของเรากันโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ