กระโปรงยาว กระโปรงสั้น กระโปรงเท่าเข่า กระโปรงยาว กระโปรง

ซื้อเลย! กระโปรงยาว ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 24 ชิ้น)

 • กระโปรงยาว Vivid Bloom YNO กระโปรงยาว Vivid Bloom 650 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"YN594AA68IPZTH-474008":{"price":"650","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงยาว Back Slit YNO กระโปรงยาว Back Slit 590 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"YN594AA66IQBTH-474010":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงยาว Back Slit YNO กระโปรงยาว Back Slit 590 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"YN594AA67IQATH-474009":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Beraris Skirt Something Borrowed Basics Beraris Skirt 450 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO173AA54FGFTH-220454":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Polychromatic Floral Inner Circle กระโปรง Polychromatic Floral 1,499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"IN509AA75YDOSG-512480":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA75YDOSG-512481":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA75YDOSG-512482":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA75YDOSG-512483":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"IN509AA75YDOSG-512484":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Petite Black Jersey Belted Maxi New Look กระโปรง Petite Black Jersey Belted Maxi 1,449 THB
  ไซส์ 10 12 14
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"NE001AA17PGCSG-547972":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA17PGCSG-547973":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA17PGCSG-547974":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA17PGCSG-547975":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA17PGCSG-547976":{"price":"1,449","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงยาว Stripe Pencil 30% OFF FQ&L กระโปรงยาว Stripe Pencil 1,190 THB ขณะนี้ 833 THB ไซส์ S M XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA99DOATH-463625":{"price":"1,190","special_price":"833","saving_percentage":"30%"},"FQ181AA99DOATH-463626":{"price":"1,190","special_price":"833","saving_percentage":"30%"},"FQ181AA99DOATH-463627":{"price":"1,190","special_price":"833","saving_percentage":"30%"},"FQ181AA99DOATH-463628":{"price":"1,190","special_price":"833","saving_percentage":"30%"}}}
 • กระโปรงยาว Flared Silky 10% OFF Twist กระโปรงยาว Flared Silky 599 THB ขณะนี้ 539 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA42NEJTH-356705":{"price":"599","special_price":"539","saving_percentage":"10%"}}}
 • กระโปรง Zip Front Pencil River Island กระโปรง Zip Front Pencil 1,849 THB
  ไซส์ 6 8 10 12
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AA01HWKSG-531884":{"price":"1,849","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA01HWKSG-531885":{"price":"1,849","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA01HWKSG-531886":{"price":"1,849","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA01HWKSG-531887":{"price":"1,849","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AA01HWKSG-531888":{"price":"1,849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงยาว Flared Silky 20% OFF Twist กระโปรงยาว Flared Silky 599 THB ขณะนี้ 479 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA41NEKTH-356706":{"price":"599","special_price":"479","saving_percentage":"20%"}}}
 • กระโปรงยาว Flared Silky 20% OFF Twist กระโปรงยาว Flared Silky 599 THB ขณะนี้ 479 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA43NEITH-356704":{"price":"599","special_price":"479","saving_percentage":"20%"}}}
 • กระโปรงยาว Flared Silky 10% OFF Twist กระโปรงยาว Flared Silky 599 THB ขณะนี้ 539 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA39NEMTH-356708":{"price":"599","special_price":"539","saving_percentage":"10%"}}}
 • กระโปรงยาว Flared Silky 20% OFF Twist กระโปรงยาว Flared Silky 599 THB ขณะนี้ 479 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TW076AA40NELTH-356707":{"price":"599","special_price":"479","saving_percentage":"20%"}}}
 • กระโปรงยาว Dark Area YNO กระโปรงยาว Dark Area 490 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"YN594AA04ODVTH-410377":{"price":"490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Blurred Floral Print Midi 10% OFF River Island กระโปรง Blurred Floral Print Midi 1,849 THB ขณะนี้ 1,664 THB ไซส์ 6 8 10 12
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AA24CFJSG-521181":{"price":"1,849","special_price":"1,664","saving_percentage":"10%"},"RI923AA24CFJSG-521182":{"price":"1,849","special_price":"1,664","saving_percentage":"10%"},"RI923AA24CFJSG-521183":{"price":"1,849","special_price":"1,664","saving_percentage":"10%"},"RI923AA24CFJSG-521184":{"price":"1,849","special_price":"1,664","saving_percentage":"10%"},"RI923AA24CFJSG-521185":{"price":"1,849","special_price":"1,664","saving_percentage":"10%"}}}
 • กระโปรง Leather-Look Pencil 10% OFF River Island กระโปรง Leather-Look Pencil 2,199 THB ขณะนี้ 1,979 THB ไซส์ 6 8 10
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AA02HWJSG-531879":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA02HWJSG-531880":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA02HWJSG-531881":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA02HWJSG-531882":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA02HWJSG-531883":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"}}}
 • กระโปรง Tulle Full Midi 20% OFF Lola Skye กระโปรง Tulle Full Midi 2,049 THB ขณะนี้ 1,639 THB ไซส์ 8 10 14
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"LO496AA94LJDTH-404674":{"price":"2,049","special_price":"1,639","saving_percentage":"20%"},"LO496AA94LJDTH-404675":{"price":"2,049","special_price":"1,639","saving_percentage":"20%"},"LO496AA94LJDTH-404676":{"price":"2,049","special_price":"1,639","saving_percentage":"20%"},"LO496AA94LJDTH-404677":{"price":"2,049","special_price":"1,639","saving_percentage":"20%"},"LO496AA94LJDTH-404678":{"price":"2,049","special_price":"1,639","saving_percentage":"20%"}}}
 • กระโปรง Slit Long Mango กระโปรง Slit Long 1,490 THB
  ไซส์ 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AA17ENITH-391190":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA17ENITH-391191":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA17ENITH-391192":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AA17ENITH-391193":{"price":"1,490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรง Leather-Look Pencil 10% OFF River Island กระโปรง Leather-Look Pencil 2,199 THB ขณะนี้ 1,979 THB ไซส์ 6 8 10 12
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AA03HWISG-531874":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA03HWISG-531875":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA03HWISG-531876":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA03HWISG-531877":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"},"RI923AA03HWISG-531878":{"price":"2,199","special_price":"1,979","saving_percentage":"10%"}}}
 • กระโปรงยาว Curve Design Kyra Outerwear กระโปรงยาว Curve Design 516 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"KY414AA13NNETH-357304":{"price":"516","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Midi Zipper Pencil Skirt EZRA by ZALORA Midi Zipper Pencil Skirt 749 THB
  ไซส์ XS S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA91UPSTH-335311":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA91UPSTH-316470":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA91UPSTH-316471":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ190AA91UPSTH-316472":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กระโปรงยาว Textured Printed Midi 27% OFF Something Borrowed กระโปรงยาว Textured Printed Midi 549 THB ขณะนี้ 399 THB ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AA20ULRTH-372548":{"price":"549","special_price":"399","saving_percentage":"27%"},"SO021AA20ULRTH-372549":{"price":"549","special_price":"399","saving_percentage":"27%"},"SO021AA20ULRTH-372550":{"price":"549","special_price":"399","saving_percentage":"27%"}}}
 • กระโปรงยาว Textured Printed Midi 27% OFF Something Borrowed กระโปรงยาว Textured Printed Midi 549 THB ขณะนี้ 399 THB ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AA19ULSTH-372551":{"price":"549","special_price":"399","saving_percentage":"27%"},"SO021AA19ULSTH-372552":{"price":"549","special_price":"399","saving_percentage":"27%"},"SO021AA19ULSTH-372553":{"price":"549","special_price":"399","saving_percentage":"27%"}}}
 • กระโปรง FULL LENGTH (SINGLE LAYER) 10% OFF AMERICAN APPAREL กระโปรง FULL LENGTH (SINGLE LAYER) 1,790 THB ขณะนี้ 1,611 THB ไซส์ M/L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AM013AA25SOKSG-444088":{"price":"1,790","special_price":"1,611","saving_percentage":"10%"},"AM013AA25SOKSG-444089":{"price":"1,790","special_price":"1,611","saving_percentage":"10%"}}}

กระโปรงยาวสุดชิคเพื่อสาวสุดฮ๊อตเช่นคุณ


เมื่อพูดถึงเทรนด์หรือสไตล์การแต่งตัวของคุณสาวๆทั้งหลายแล้วล่ะก็? น่าจะมีมากมายหลากหลายรูปแบบอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวการแต่งตัวแบบสาวเปรี้ยว แบบสาวหวาน หรือสาวๆบางคนก็อาจจะชื่นชอบการแต่งตัวในสไตล์สาวทำงานหรือสาวออฟฟิศกันอยู่บ้างไม่น้อยเลยทีเดียว แต่รูปแบบหรือสไตล์การแต่งตัวที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยเลยก็คือแฟชั่น กระโปรงยาว นั่นเอง ซึ่งนั่นก็เพราะว่าตัวกระโปรงยาวแบบต่างๆนั้นมีเอกลักษณ์อยู่ตรงที่มีเนื้อผ้าหรือตัวกระโปรงที่ค่อนข้างกว้างหรือยาว จึงทำให้เหล่าดีไซน์เนอร์สามารถที่จะออกแบบ แต่งเติม หรือหยิบจับเอาลวดลายต่างๆทั้งหลายทั้งปวง จับลงไปให้ปรากฏอยู่บนพื้นกระโปรงอันกว้างใหญ่นั้นได้อย่างมากมายเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็คือ แฟชั่นกระโปรงยาว สามารถเป็นอะไรได้อย่างมากมาย เรียกได้ว่าลื่นไหลไปตามเทรนด์แฟชั่นได้อย่างไม่รู้จบกันเลยค่ะ เมื่อทราบกันถึงประโยชน์ของตัวกระโปรงยาวกันไปพอสมควรแล้ว คราวนี้เราเลยอยากจะขอเสนอตัวเป็นผู้ช่วยนำเสนอไอเดียการเลือกซื้อเลือกหา แฟชั่นกระโปรงยาว จากคอลเลคชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดภายในร้านค้าออนไลน์ของเรากันดีกว่าค่ะ โดยชิ้นแรกที่เราภูมิใจอยากจะขอนำเสนอ ก็คือ กระโปรงยาวสีเทา รุ่น Basic Long Stretch Skirt จากแบรนด์ Something Borrowed ผลิตจากผ้ายืดคุณภาพดี ออกแบบให้มีซิปด้านข้าง จึงทำให้สวมใส่ได้สบายตัว ด้วยดีไซน์เรียบๆจึงเหมาะสำหรับสาวๆสวมใส่กับลุคลำลองออกไปเดินช๊อปปิ้งชิวๆได้อย่างดีเลยค่ะ ชิ้นที่สองเป็น กระโปรงยาวสีน้ำเงิน รุ่น Mettalic Maxi Skirt จากแบรนด์ EZRA ที่ดีไซน์โดดเด่นด้วยสีสันเมทัลลิกของตัวกระโปรง ในแบบเรียบง่ายลงตัว เหมาะกับลุคลำลองหรือจะใส่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กลางคืนก็ดูดีได้สุดๆเช่นกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ? กับตัวอย่างไอเดียการเลือก กระโปรงยาวสวยๆ จากคอลเลคชั่นกระโปรงยาวรุ่นใหม่ล่าสุดของเรา เชื่อแน่นอนเลยว่าจะต้องมีกระโปรงสักหนึ่งตัวที่คุณจะต้องชื่นชอบนะค่ะ

พบกับกระโปรงยาวคุณภาพเยี่ยมจากแบรนด์ชื่อดัง


สำหรับคุณสาวๆคนรุ่นใหม่หัวใจทันสมัยที่ชื่นชอบการแต่งตัวใส่กระโปรงแนวหวานๆน่ารักๆ และกำลังมองหา กระโปรงยาว ที่มีดีไซน์สวยๆโดนๆสักตัวหนึ่งอยู่แล้วละก็ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านลองแวะมาทางนี้กันก่อนได้นะคร้า เพราะที่นี่เราได้ตั้งใจเลือกสรรเอามาแต่ กระโปรงเอวสูง ที่เปี่ยมไปด้วยดีไซน์สวยและทันสมัย หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ พร้อมด้วยการสรรหาแต่ผ้าเนื้อดีคุณภาพเยี่ยม นำมาให้คุณสาวๆลูกค้าขาประจำของเราได้ทดลองสัมผัสกันก่อนใครๆแน่นอน ขอเชิญลูกค้าทุกท่านพบกับ แฟชั่นกระโปรงยาว คุณภาพดีจากแบรนด์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นชื่อดังชั้นนำมาให้เหล่าคุณสาวๆได้เลือกซื้อเลือกซ๊อปกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ AMERICAN APPAREL, EZRA by ZALORA, FQ&L, Inner Circle, Kyra Outerwear, Lola Skye, Mango, New Look, River Island, Something Borrowed, Something Borrowed Basics, Twist หรือแม้กระทั่งแบรนด์ YNO เป็นต้นค่ะ และจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอื่นๆ เรารับรองได้ว่าคุณสาวๆจะต้องรู้สึกชอบอกชอบใจไปกับ กระโปรงยาวแฟชั่น ที่ดีไซน์สุดแสนจะทันสมัยอินเทรนด์ แถมสีสันและลวดลายของตัวกระโปรงยังสวยงามละเอียดละออโดนใจคุณสาวๆกันแบบสุดๆอีกด้วย ยิ่งเมื่อลองได้สวมใส่แล้วคุณจะรู้สึกได้ว่า กระโปรงยาวสวยๆ ของเรานั้นมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร หรือคุณสาวๆไม่ต้องกังวลว่าจะไปซ้ำแบบของใครเข้าให้อย่างแน่นอนเลยค่ะ ก็เพราะเราบรรจงคัดสรรแต่ กระโปรงยาวแฟชั่น ที่เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงสวยๆใหม่ๆ ด้วยการออกแบบที่แสนจะทันสมัย แถมยังเก็บงาน Cutting ได้สุดเนี๊ยบคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างสุดๆ ได้นำมาไว้ให้เหล่าคุณลูกค้าสาวๆของเราได้เลือกชมเลือกช๊อปกันได้อย่างจุใจเพียงที่ ZALORA ที่เดียวเท่านั้นค่ะ

เรามีกระโปรงยาวทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ กระโปรงยาวสำหรับผู้หญิง คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภท นำมาให้คุณลูกค้าได้ช๊อปปิ้งออนไลน์กันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชั่นของ กระโปรงยาว,กระโปรงแฟชั่น,กระโปรง,กระโปรงเอวสูง,กระโปรงยาวแฟชั่น,กระโปรงทำงาน,กระโปรงยีนส์ยาว,กระโปรงยีนส์เอวสูง,กระโปรงพลีทยาว,กระโปรงยาววินเทจ,กระโปรงยาวเอวสูง,กระโปรงยาวผ้าชีฟอง,กระโปรงชีฟองยาว,กระโปรงยาวชีฟอง,กระโปรงยาวเกาหลี,กระโปรงบานเอวสูง,กระโปรงแฟชั่นยาว,กระโปรงยาวลายดอก,กระโปรงยาวสีดำ,กระโปรงยาวลายจุด,กระโปรงยาวสีขาว,กระโปรงยาวผ้ายืด,กระโปรงยาวแนววินเทจ,กระโปรงบานยาว,กระโปรงยาวแฟชั่นเกาหลี,กระโปรงผ้ายืดยาว,กระโปรงแฟชั่นเอวสูง,กระโปรงยาวทำงาน,กระโปรงยาวผ้าฝ้าย,กระโปรงลายดอกเอวสูง,กระโปรงเอวสูงแฟชั่น,กระโปรงทำงานยาว,กระโปรงเอวสูงลายดอก,กระโปรงยาวผ้าต่อ,กระโปรงยาวเอวสูงแฟชั่น,กระโปรงแนววินเทจยาว,กระโปรงเอวสูงสีดํา,กระโปรงยาวสีพื้น,กระโปรงยาวสไตล์วินเทจ,กระโปรงเกาหลียาว,กระโปรงแฟชั่น,กระโปรง,กระโปรงเอวสูง,กระโปรงยาวแฟชั่น,กระโปรงทำงาน,กระโปรงยีนส์ยาว,กระโปรงยีนส์เอวสูง,กระโปรงพลีทยาว,กระโปรงยาววินเทจ,กระโปรงยาวเอวสูง,กระโปรงยาวผ้าชีฟอง,กระโปรงชีฟองยาว,กระโปรงยาวชีฟอง,กระโปรงยาวเกาหลี,กระโปรงบานเอวสูง,กระโปรงแฟชั่นยาว,กระโปรงยาวลายดอก,กระโปรงยาวสีดำ,กระโปรงยาวลายจุด,กระโปรงยาวสีขาว,กระโปรงยาวผ้ายืด,กระโปรงยาวแนววินเทจ,กระโปรงบานยาว,กระโปรงยาวแฟชั่นเกาหลี,กระโปรงผ้ายืดยาว,กระโปรงแฟชั่นเอวสูง,กระโปรงยาวทำงาน,กระโปรงยาวผ้าฝ้าย,กระโปรงลายดอกเอวสูง,กระโปรงเอวสูงแฟชั่น,กระโปรงทำงานยาว,กระโปรงเอวสูงลายดอก,กระโปรงยาวผ้าต่อ,กระโปรงยาวเอวสูงแฟชั่น,กระโปรงแนววินเทจยาว,กระโปรงเอวสูงสีดํา,กระโปรงยาวสีพื้น ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง กระโปรงยาวสไตล์วินเทจ ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆของเรากันโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ