ชุดเดรส ชุดเดรสสั้น ชุดเดรสยาว

ซื้อเลย! ชุดเดรส ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 2386 ชิ้น)

 • ชุดเดรส Lace Sleeves Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส Lace Sleeves Fit And Flare 799 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA43BPGTH-513187":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA43BPGTH-513188":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA43BPGTH-513189":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA43BPGTH-513190":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA43BPGTH-513191":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Sleeveless Printed Midi ZALORA ชุดเดรส Sleeveless Printed Midi 1,299 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA22JTPTH-529348":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22JTPTH-529349":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22JTPTH-529350":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22JTPTH-529351":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Sleeveless Printed Midi ZALORA ชุดเดรส Sleeveless Printed Midi 1,299 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA24JTNTH-529340":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24JTNTH-529341":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24JTNTH-529342":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24JTNTH-529343":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Water Colour High Collar Cold Shoulder ZALORA ชุดเดรส Water Colour High Collar Cold Shoulder 799 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA22BQBTH-513292":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22BQBTH-513293":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22BQBTH-513294":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22BQBTH-513295":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA22BQBTH-513296":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Neck Cut In ZALORA ชุดเดรส High Neck Cut In 999 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA67ENGTH-518897":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA67ENGTH-518898":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA67ENGTH-518899":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA67ENGTH-518900":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Lace Sleeves Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส Lace Sleeves Fit And Flare 799 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA44BPFTH-513182":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA44BPFTH-513183":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA44BPFTH-513184":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA44BPFTH-513185":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA44BPFTH-513186":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Printed Layered ZALORA ชุดเดรส High Collar Printed Layered 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA26BPXTH-513272":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26BPXTH-513273":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26BPXTH-513274":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26BPXTH-513275":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26BPXTH-513276":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Cut-In Printed Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส Cut-In Printed Fit And Flare 899 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA28JTJTH-529324":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28JTJTH-529325":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28JTJTH-529326":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28JTJTH-529327":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Cut-Out Bodycon ZALORA ชุดเดรส High Collar Cut-Out Bodycon 999 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA20JTRTH-529356":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20JTRTH-529357":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20JTRTH-529358":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20JTRTH-529359":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Split Strap Tank ZALORA ชุดเดรส Split Strap Tank 649 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA16STNTH-496178":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA16STNTH-496179":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA16STNTH-496180":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA16STNTH-496181":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส High Collar Fit And Flare 1,299 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA26JTLTH-529332":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26JTLTH-529333":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26JTLTH-529334":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26JTLTH-529335":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Cold Shoulder ZALORA ชุดเดรส High Collar Cold Shoulder 599 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA38BPLTH-513212":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38BPLTH-513213":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38BPLTH-513214":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38BPLTH-513215":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA38BPLTH-513216":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Sleeveless Lace Sheath ZALORA ชุดเดรส High Collar Sleeveless Lace Sheath 899 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA29BPUTH-513257":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA29BPUTH-513258":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA29BPUTH-513259":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA29BPUTH-513260":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA29BPUTH-513261":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Printed Origami ZALORA ชุดเดรส Printed Origami 999 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA32BPRTH-513242":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32BPRTH-513243":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32BPRTH-513244":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32BPRTH-513245":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32BPRTH-513246":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Lace Sleeves Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส Lace Sleeves Fit And Flare 799 THB
  ไซส์ XS M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA45BPETH-513177":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA45BPETH-513178":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA45BPETH-513179":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA45BPETH-513180":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA45BPETH-513181":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Collared Lace Wrap ZALORA ชุดเดรส Collared Lace Wrap 999 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA41BPITH-513197":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA41BPITH-513198":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA41BPITH-513199":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA41BPITH-513200":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA41BPITH-513201":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Luxe Lace Shift ZALORA ชุดเดรส Luxe Lace Shift 1,499 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA73JVMTH-529611":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA73JVMTH-529612":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA73JVMTH-529613":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA73JVMTH-529614":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA73JVMTH-529615":{"price":"1,499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Cut-Out Bodycon ZALORA ชุดเดรส High Collar Cut-Out Bodycon 999 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA21JTQTH-529352":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21JTQTH-529353":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21JTQTH-529354":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21JTQTH-529355":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Sleeveless Printed Midi ZALORA ชุดเดรส Sleeveless Printed Midi 1,299 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA23JTOTH-529344":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23JTOTH-529345":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23JTOTH-529346":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23JTOTH-529347":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Printed Layered ZALORA ชุดเดรส High Collar Printed Layered 849 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA25BPYTH-513277":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25BPYTH-513278":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25BPYTH-513279":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25BPYTH-513280":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25BPYTH-513281":{"price":"849","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Mandarin Collar Cut Out Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส Mandarin Collar Cut Out Fit And Flare 799 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA33BPQTH-513237":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33BPQTH-513238":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33BPQTH-513239":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33BPQTH-513240":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33BPQTH-513241":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส High Collar Fit And Flare 1,299 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA25JTMTH-529336":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25JTMTH-529337":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25JTMTH-529338":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25JTMTH-529339":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Printed Cap Sleeves Sheath ZALORA ชุดเดรส Printed Cap Sleeves Sheath 1,299 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA81JVETH-529573":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA81JVETH-529574":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA81JVETH-529575":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA81JVETH-529576":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Cold Shoulder ZALORA ชุดเดรส High Collar Cold Shoulder 599 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA39BPKTH-513207":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39BPKTH-513208":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39BPKTH-513209":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39BPKTH-513210":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA39BPKTH-513211":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Split Strap Tank ZALORA ชุดเดรส Split Strap Tank 649 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA14STPTH-496186":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA14STPTH-496187":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA14STPTH-496188":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA14STPTH-496189":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Colour Block Shift Dress With Pockets ZALORA ชุดเดรส Colour Block Shift Dress With Pockets 799 THB
  ไซส์ XS S L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA59SKETH-495658":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA59SKETH-495659":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA59SKETH-495660":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA59SKETH-495661":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA59SKETH-495662":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Off-Shoulder Fit & Flare ZALORA ชุดเดรส Off-Shoulder Fit & Flare 699 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA95HHGTH-524551":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA95HHGTH-524552":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA95HHGTH-524553":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA95HHGTH-524554":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA95HHGTH-524555":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Collared Lace Wrap ZALORA ชุดเดรส Collared Lace Wrap 999 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA40BPJTH-513202":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA40BPJTH-513203":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA40BPJTH-513204":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA40BPJTH-513205":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA40BPJTH-513206":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Lace Back Skater ZALORA ชุดเดรส Lace Back Skater 749 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA70SCBTH-532210":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA70SCBTH-495093":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA70SCBTH-495094":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA70SCBTH-495095":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA70SCBTH-495096":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Contrast Textured Waisted ZALORA ชุดเดรส Contrast Textured Waisted 1,099 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA54SKJTH-495679":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA54SKJTH-495680":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA54SKJTH-495681":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA54SKJTH-495682":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Colour Block Shift Dress With Pockets ZALORA ชุดเดรส Colour Block Shift Dress With Pockets 799 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA60SKDTH-495653":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA60SKDTH-495654":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA60SKDTH-495655":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA60SKDTH-495656":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA60SKDTH-495657":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Three Quarter Sleeve Blazer ZALORA ชุดเดรส Three Quarter Sleeve Blazer 899 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA00XBRTH-504446":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00XBRTH-504447":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00XBRTH-504448":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA00XBRTH-504449":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Sleeveless Lace Sheath ZALORA ชุดเดรส High Collar Sleeveless Lace Sheath 899 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA27BPWTH-513267":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA27BPWTH-513268":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA27BPWTH-513269":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA27BPWTH-513270":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA27BPWTH-513271":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Scuba Bardot Neck Panelled Bodycon New Look ชุดเดรส Scuba Bardot Neck Panelled Bodycon 1,899 THB
  ไซส์ 6 8 10 12 14
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"NE001AA11AIQSG-715379":{"price":"1,899","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA11AIQSG-715380":{"price":"1,899","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA11AIQSG-715381":{"price":"1,899","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA11AIQSG-715382":{"price":"1,899","special_price":null,"saving_percentage":null},"NE001AA11AIQSG-715383":{"price":"1,899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Printed Cap Sleeves Sheath ZALORA ชุดเดรส Printed Cap Sleeves Sheath 1,299 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA82JVDTH-529569":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA82JVDTH-529570":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA82JVDTH-529571":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA82JVDTH-529572":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Printed Pleated Swing ZALORA ชุดเดรส Printed Pleated Swing 799 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA36BPNTH-513222":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36BPNTH-513223":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36BPNTH-513224":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36BPNTH-513225":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA36BPNTH-513226":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Button Tab Sheath ZALORA ชุดเดรส Button Tab Sheath 799 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA57SKGTH-495667":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA57SKGTH-495668":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA57SKGTH-495669":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA57SKGTH-495670":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Sleeveless Lace Sheath ZALORA ชุดเดรส High Collar Sleeveless Lace Sheath 899 THB
  ไซส์ XS S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA30BPTTH-513252":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30BPTTH-513253":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30BPTTH-513254":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30BPTTH-513255":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30BPTTH-513256":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Embroidered Neckline ZALORA ชุดเดรส Embroidered Neckline 1,099 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA17IHITH-527103":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA17IHITH-527104":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA17IHITH-527105":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA17IHITH-527106":{"price":"1,099","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Tunic ZALORA BASICS ชุดเดรส Tunic 499 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA573AA08WIDTH-503017":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA08WIDTH-503018":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA08WIDTH-503019":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA08WIDTH-503020":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Lace Back Sheath ZALORA ชุดเดรส Lace Back Sheath 1,299 THB
  ไซส์ XS S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA80JVFTH-529577":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA80JVFTH-529578":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA80JVFTH-529579":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA80JVFTH-529580":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส T-Shirt ZALORA BASICS ชุดเดรส T-Shirt 499 THB
  ไซส์ XS S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA573AA92BNJTH-513089":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA92BNJTH-513090":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA92BNJTH-513091":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA92BNJTH-513092":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA92BNJTH-513093":{"price":"499","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส High Collar Sheath ZALORA ชุดเดรส High Collar Sheath 799 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA28HCDTH-524343":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28HCDTH-524344":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28HCDTH-524345":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA28HCDTH-524346":{"price":"799","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Faux Wrap ZALORA ชุดเดรส Faux Wrap 999 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA04YNZTH-506998":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA04YNZTH-506999":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA04YNZTH-507000":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA04YNZTH-507001":{"price":"999","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Halter Side Slit 30% OFF Viris Zamara ชุดเดรส Halter Side Slit 890 THB ขณะนี้ 623 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VI234AA66KDLTH-530127":{"price":"890","special_price":"623","saving_percentage":"30%"}}}
 • ชุดเดรส Three Quarter Sleeve Blazer ZALORA ชุดเดรส Three Quarter Sleeve Blazer 899 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA98XBTTH-504454":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA98XBTTH-504455":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA98XBTTH-504456":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA98XBTTH-504457":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Colourblocked Spliced ZALORA ชุดเดรส Colourblocked Spliced 599 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA24CYPTH-515724":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24CYPTH-515725":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24CYPTH-515726":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24CYPTH-515727":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • ชุดเดรส Applique Bodice Fit And Flare ZALORA ชุดเดรส Applique Bodice Fit And Flare 1,299 THB
  ไซส์ XS S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA02YOBTH-507006":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02YOBTH-507007":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02YOBTH-507008":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02YOBTH-507009":{"price":"1,299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

ชุดเดรสแฟชั่นสวยหรูสำหรับสาวยุคใหม่


การแต่งกายที่ดี คือการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งคุณผู้หญิงทุกคนต่างก็ปรารถนาที่จะเป็นผู้แต่งกายที่ดี มีความเหมาะสมกับโอกาส และวาระที่จะเข้าไปร่วมงานในสถานที่นั้นๆ คุณผู้หญิงหลายๆ คนอาจจะมีปัญหาในการเลือกชุดที่จะสวมใส่ แต่วันนี้ ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เพราะเรามีคอลเลคชั่น ชุดเดรส ดีไซน์สวยๆ และรวมถึง ชุดกระโปรง แบบใหม่เก๋ๆ จากแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทางด้านเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังชั้นนำหลากหลายแบรนด์กันเลยทีเดียว เตรียมพร้อมไว้ให้คุณสาวๆได้เลือกมากมายทีเดียว ซึ่งแบรนด์ดังชั้นนำของโลก ต่างขน แฟชั่นชุดเดรสสวยๆ อย่างเช่นแบรนด์ AMERICAN APPAREL, ANCHAVIKA, ASAVA, ASV, Alcott, Angelys Balek, Blake & Co, Blooming, Blue Corner, CATWALK88, CURATED, Caramel Factory, Classify Collection, Coco Deal, Comes, DA+PP, EP, ESP, EZRA by ZALORA, FQ&L, Haas, Inner Circle, JEUNE, KEMISSARA, Kei&Kori, Kyra Outerwear, Lily, Lola Skye, Lovebird, MOONRIVER, MORGAN, Mango, Marisara, Material Girl, Milin, Munchu's, New Look, On Board, PdC, Portland, River Island, Rock Express, SEOULISTA, Something Borrowed, Something Borrowed Basics, Something Boudoir, Tutti, Twist, Twist Basics, Urban Studio, Vijitra, Viris Zamara, YNO, ZALORA, ZALORA BASICS, ZEIN, himandher หรือแม้แต่แบรนด์ himma เป็นต้น ได้ผลิต ชุดเดรสสวยๆ ที่สามารถใช้ได้ในหลายๆ โอกาส ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ ชุดเดรสทำงาน เท่านั้น ในเวลาที่รีบด่วน ต้องไปร่วมงานเลี้ยงแบบกะทันหัน ก็สามารถแปลงเป็น ชุดเดรสไปงานแต่งงาน ได้เลย ในคราวเดียวกัน เพียงแค่เพิ่มเครื่องประดับที่เข้ากันกับเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะสม

ชุดเดรสสวยๆ – หากคุณต้องการเป็นดาวดวงเด่น


คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดเป็นผู้หญิง ย่อมต้องการเป็นจุดสนใจในทุกๆ ที่ ที่ย่างเท้าเข้าไป แน่นอนว่า บุคลิกภาพที่สวยสมวัย ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่ คุณสาวๆคงไม่เป็นยายเฉิ่ม ที่เอาแต่ยืนหลบตามมุม ในขณะที่เพื่อนสาวของคุณกำลังสรวลเส เฮฮา กันอย่างสนุกสนาน วันนี้ คุณสาวๆสามารถปรับเปลี่ยนลุคให้ดูดีได้ด้วยตัวคุณเอง เพียงแค่เลือกใช้บริการ ชุดเดรสแฟชั่น จากแบรนด์ดัง มอบความไว้วางใจในฝีมือการตัดเย็บชุดกระโปรงที่สวยงามประณีต เข้ากับบุคลิกของคุณอย่างเหมาะเจาะ แล้วคุณสาวๆจะพบว่า คุณสาวๆยังสามารถสวยใสได้ใน ชุดเดรสสวยๆ ได้อีกนานเท่านานอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ ชุดเดรสแฟชั่นราคาเท่าไหร่ หาซื้อได้จากที่ไหน เราคือผู้ที่เปิดให้บริการ ชุดเดรสแฟชั่น ในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุดเดรสสำหรับไปงาน หรือ ชุดเดรสทำงาน ที่มีดีไซน์เก๋ๆ ลายผ้าสวยๆ ให้เลือกสรร ต้องที่ ZALORA THAILAND เท่านั้น นอกจาก แฟชั่นชุดเดรส จะเป็นชุดกระโปรงที่สวยถูกใจคุณาสาวๆทุกวัยแล้ว สีสันก็ยังเจิดจรัส ยังราคาสบายกระเป๋า รับรองว่าคุณลูกค้าสาวๆจะต้องติดใจจนเข้ามาเลือกซื้อ ครั้งแล้ว ครั้งเล่ากันเลยทีเดียว

เรามีชุดเดรสแฟชั่นทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราเป็นร้านขายชุดเดรสออนไลน์ ที่ได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ ชุดเดรสสำหรับผู้หญิง คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ชุดเดรส,เดรส,ชุดเดรสทํางาน,เดรสทํางาน,เดรสเกาหลี,เดรสออกงาน,เดรสยาว,ชุดเดรสยาว,เดรสลูกไม้,เดรสสั้น,เดรสวินเทจ,ชุดเดรสลูกไม้,ชุดเดรสสั้น,ชุดเดรสไปงานแต่งงาน,ชุดกระโปรงยาว,ชุดกระโปรง,เดรสยีนส์,แม็กซี่เดรส,ชุดเดรสออกงาน,เดรสแฟชั่น,เดรสไปงานแต่ง,เดรสเปิดไหล่,เดรสแขนยาว,ชุดเดรสแฟชั่น,เดรสผ้ายืด,เดรสชีฟอง,เดรสงานแต่ง,ชุดเดรสไปงานแต่ง,ชุดเดรสยีนส์,ชุดกระโปรงสั้น,ชุดเดรสออกงานกลางคืน,เดรสเข้ารูป,ชุดเดรสแขนยาว,มินิเดรส ชุดเดรสน่ารักๆทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง เดรสออกงานกลางคืน ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆของเรากันโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ