ซื้อเลย! กางเกงใน ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 15 ชิ้น)

 • กางเกงชั้นใน Compose Studded Playboy กางเกงชั้นใน Compose Studded 390 THB
  ไซส์ S L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US27TCUTH-369845":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US27TCUTH-369846":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US27TCUTH-369847":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US27TCUTH-369848":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงชั้นใน Carcanet Oval Playboy กางเกงชั้นใน Carcanet Oval 410 THB
  ไซส์ S M XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US32TCPTH-369811":{"price":"410","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US32TCPTH-369812":{"price":"410","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US32TCPTH-369813":{"price":"410","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US32TCPTH-369814":{"price":"410","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงชั้นใน Bow Diamond Playboy กางเกงชั้นใน Bow Diamond 390 THB
  ไซส์ S L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US34TCNTH-369798":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US34TCNTH-369799":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US34TCNTH-369800":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US34TCNTH-369801":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงชั้นใน Lace V Style Playboy กางเกงชั้นใน Lace V Style 270 THB
  ไซส์ S L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US14TDHTH-369931":{"price":"270","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US14TDHTH-369932":{"price":"270","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US14TDHTH-369933":{"price":"270","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US14TDHTH-369934":{"price":"270","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงชั้นใน Middle Logo Cute Playboy กางเกงชั้นใน Middle Logo Cute 260 THB
  ไซส์ S XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US18TDDTH-369903":{"price":"260","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US18TDDTH-369904":{"price":"260","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US18TDDTH-369905":{"price":"260","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US18TDDTH-369906":{"price":"260","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงชั้น Mini Logo Screen Playboy กางเกงชั้น Mini Logo Screen 250 THB
  ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US23TCYTH-369870":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US23TCYTH-369871":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US23TCYTH-369872":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US23TCYTH-369873":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงชั้นใน Bells of Joy Playboy กางเกงชั้นใน Bells of Joy 280 THB
  ไซส์ S XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US20TDBTH-369889":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US20TDBTH-369890":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US20TDBTH-369891":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US20TDBTH-369892":{"price":"280","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงชั้นใน Rabbit Flag Playboy กางเกงชั้นใน Rabbit Flag 250 THB
  ไซส์ S XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US30TCRTH-369826":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US30TCRTH-369827":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US30TCRTH-369828":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US30TCRTH-369829":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • D-Do 30% OFF Playboy D-Do 570 THB ขณะนี้ 399 THB ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US69TZITH-196131":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US69TZITH-196132":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US69TZITH-196133":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US69TZITH-196134":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"}}}
 • Do-It 30% OFF Playboy Do-It 580 THB ขณะนี้ 406 THB ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US91TYMTH-196052":{"price":"580","special_price":"406","saving_percentage":"30%"},"PL122US91TYMTH-196053":{"price":"580","special_price":"406","saving_percentage":"30%"},"PL122US91TYMTH-196054":{"price":"580","special_price":"406","saving_percentage":"30%"},"PL122US91TYMTH-196055":{"price":"580","special_price":"406","saving_percentage":"30%"}}}
 • กางเกงชั้นใน Hipster Playboy กางเกงชั้นใน Hipster 290 THB
  ไซส์ XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US29TCSTH-369830":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US29TCSTH-369831":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US29TCSTH-369832":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL122US29TCSTH-369833":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • D-Do 30% OFF Playboy D-Do 570 THB ขณะนี้ 399 THB ไซส์ S M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US67TZKTH-196139":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US67TZKTH-196140":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US67TZKTH-196141":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US67TZKTH-196142":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"}}}
 • My Yes Polka Dots Panties Wacoal My Yes Polka Dots Panties from 180 THB
  ไซส์ LL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"WA203US47PEETH-241897":{"price":"180","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA203US47PEETH-241898":{"price":"180","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA203US47PEETH-244898":{"price":"210","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • My Yes Stripe Panties Wacoal My Yes Stripe Panties from 180 THB
  ไซส์ LL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"WA203US48PEDTH-241895":{"price":"180","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA203US48PEDTH-241896":{"price":"180","special_price":null,"saving_percentage":null},"WA203US48PEDTH-244905":{"price":"210","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • D-Do 30% OFF Playboy D-Do 570 THB ขณะนี้ 399 THB ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL122US68TZJTH-196135":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US68TZJTH-196136":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US68TZJTH-196137":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"},"PL122US68TZJTH-196138":{"price":"570","special_price":"399","saving_percentage":"30%"}}}

ช้อปหากางเกงในแบบบิกินี่เก๋ๆ


กางเกงในแบบบิกินี่ - สำหรับสาวที่ชื่นชอบกางเกงในแบบบิกินี่เป็นชีวิตจิตใจ Zalora ได้คัดสรรตัวเลือกดีๆ ที่เหมาะสำหรับสาวเซ็กซี่ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรสำหรับสาวหุ่นสวย คุณจะได้พบกับชุดหลากแบบและทรงที่ล้วนอยู่ในเอื้อมมือคุณเพียงคลิกเดียว คุณจะได้รับสินค้าดีๆทันทีทันใจ ไม่ว่าจะเป็นที่สุดของแบรนด์ชั้นนำอย่าง Sabina ที่เน้นถึงหลากรูปแบบและสไตล์เป็นต้น ทาง Zalora ไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ครบเครื่อง เร็ว และที่สำคัญ สะดวกสำหรับลูกค้าทุกคนในประเทศไทย ลองค้นหาแบรนด์ดีๆในสังกัดของเราเพื่อค้นพบเทรนด์ใหม่ๆได้เสมอ

หากางเกงในแบบบิกินี่แบบทันสมัยได้ที่นี่


กางเกงในแบบบิกินี่ที่ดีควรจะเป็นตัวช่วยสำหรับทั้งการเสริมรูปลักษณ์และสรีระรางกายสำหรับวันตากอากาศที่ริมหาด ที่สำคัญสินค้าเรียบง่ายที่เน้นคุณภาพจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถสวมใส่ทุกฤดู การที่เลือกใช่ชุดชั้นในที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกและความมั่นใจให้กับคุณสาวๆ ลองเข้ามาเลือกกางเกงในหลากสีหลายแบบได้ที่ Zalora รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างนานอน

ติดต่อเราได้ง่ายๆเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


เราพร้อมจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการค้นหาเครื่องแต่งกายสวยเก๋ที่เหมาะกับสไตล์และความเป็นตัวตนของคุณ ที่ Zalora ไม่ได้มีเพียงแค่หมวกแฟชั่นสวยๆ ให้คุณสาวๆ ได้เลือกช้อปเท่านั้น เรายังมีสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์สวย จากหลายแบรนด์ชั้นนำ ที่เราบรรจงคัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ช้อปกับเราง่ายๆ วันนี้ได้ที่บ้านของคุณ เพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ zalora.co.th เลือกสินค้าชิ้นโปรด และรอรับสินค้าได้ที่บ้านของคุณ เพราะเรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรี ทั่วไทย จ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้า และหากไม่พอใจสินค้า เรารับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ติดต่อได้ที่ Customer Service โทร 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่