เข็มขัดผู้หญิง

ซื้อเลย! เข็มขัด ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 95 ชิ้น)

 • เข็มขัด Checkered Portland เข็มขัด Checkered 890 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PO121AC64NFJTH-483322":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO121AC64NFJTH-483323":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"PO121AC64NFJTH-483324":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Sweetheart The Collection by JJM เข็มขัด Sweetheart 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC74CGJTH-460809":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Ribbon Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Ribbon Skinny 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC83FUITH-468285":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Leather Herringbone Mango เข็มขัด Leather Herringbone 1,190 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC34DUJTH-464206":{"price":"1,190","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC34DUJTH-464207":{"price":"1,190","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC34DUJTH-464208":{"price":"1,190","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Skinny Belt Pack Mango เข็มขัดหนัง Skinny Belt Pack 590 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC83CYITH-388301":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC83CYITH-388302":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC83CYITH-388303":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Horseshoe Weaving Jasmine Jewelry เข็มขัด Horseshoe Weaving 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC78FUNTH-468290":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Sleek Slim Something Borrowed เข็มขัด Sleek Slim 249 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC92DVBTH-389854":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Wide Waist Belt River Island เข็มขัด Wide Waist Belt 1,399 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AC05QOCSG-648393":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC05QOCSG-648394":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC05QOCSG-648395":{"price":"1,399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Metal Leather Slim Something Borrowed เข็มขัด Metal Leather Slim 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC25OGWTH-410724":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Engraved Fastening Mango เข็มขัด Engraved Fastening 990 THB
  ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC35DUITH-464203":{"price":"990","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC35DUITH-464204":{"price":"990","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC35DUITH-464205":{"price":"990","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Soviet Belt Comes เข็มขัด Soviet Belt 1,850 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CO777AC52RNJTH-493324":{"price":"1,850","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Bow Metal Something Borrowed เข็มขัด Bow Metal 149 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC30OGRTH-410719":{"price":"149","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Buckle Hook Belt Something Borrowed เข็มขัด Buckle Hook Belt 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC10SOBTH-368929":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Soviet Belt Comes เข็มขัด Soviet Belt 1,850 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CO777AC51RNKTH-493325":{"price":"1,850","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Bow Front Belt Something Borrowed เข็มขัด Bow Front Belt 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC06SOFTH-368933":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Skinny DA+PP เข็มขัด Skinny 1,090 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"DA712AC46HTTTH-472080":{"price":"1,090","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Sleek Slim Something Borrowed เข็มขัด Sleek Slim 249 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC89DVETH-389857":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Faux Crocodile Jeans Belt River Island เข็มขัด Faux Crocodile Jeans Belt 1,049 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AC06QOBSG-648390":{"price":"1,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC06QOBSG-648391":{"price":"1,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC06QOBSG-648392":{"price":"1,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Bow Slim Something Borrowed เข็มขัด Bow Slim 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC32OGPTH-410717":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Skinny DA+PP เข็มขัด Skinny 1,090 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"DA712AC47HTSTH-472079":{"price":"1,090","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Plate-Detail Sash Mango เข็มขัด Plate-Detail Sash 1,190 THB
  ไซส์ L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC50CZPTH-388339":{"price":"1,190","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC50CZPTH-388340":{"price":"1,190","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Classic Curve Buckle Jasmine Jewelry เข็มขัด Classic Curve Buckle 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC89FUCTH-468279":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Skinny DA+PP เข็มขัด Skinny 1,090 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"DA712AC45HTUTH-472081":{"price":"1,090","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Sleek Slim Something Borrowed เข็มขัด Sleek Slim 249 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC91DVCTH-389855":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Faux Crocodile Jeans Belt River Island เข็มขัด Faux Crocodile Jeans Belt 1,049 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AC07QOASG-648387":{"price":"1,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC07QOASG-648388":{"price":"1,049","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC07QOASG-648389":{"price":"1,049","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Curve Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Curve Skinny 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC88FUDTH-468280":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Circular Buckle Jasmine Jewelry เข็มขัด Circular Buckle 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC73FUSTH-468295":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Sleek Slim Something Borrowed เข็มขัด Sleek Slim 249 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC90DVDTH-389856":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Crystal Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Crystal Skinny 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC80FULTH-468288":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Crystal Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Crystal Skinny 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC81FUKTH-468287":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Lacey Braid Portland เข็มขัด Lacey Braid 490 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PO121AC32LXBTH-405706":{"price":"490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Curve Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Curve Skinny 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC86FUFTH-468282":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Horseshoe Weaving Jasmine Jewelry เข็มขัด Horseshoe Weaving 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC74FURTH-468294":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Lacey Braid Portland เข็มขัด Lacey Braid 490 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PO121AC33LXATH-405705":{"price":"490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Key and Lock Jasmine Jewelry เข็มขัด Key and Lock 299 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC94FTXTH-468274":{"price":"299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Unique Buckle Jasmine Jewelry เข็มขัด Unique Buckle 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC68FUXTH-468300":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Metal Leather Slim Something Borrowed เข็มขัด Metal Leather Slim 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC26OGVTH-410723":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Bow Front Belt Something Borrowed เข็มขัด Bow Front Belt 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC07SOETH-368932":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Ribbon Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Ribbon Skinny 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC66FUZTH-468302":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Bow Front Belt Something Borrowed เข็มขัด Bow Front Belt 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC05SOGTH-368934":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Ribbon Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Ribbon Skinny 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC84FUHTH-468284":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Skinny Belt Pack Mango เข็มขัดหนัง Skinny Belt Pack 590 THB
  ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC84CYHTH-388298":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC84CYHTH-388299":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC84CYHTH-388300":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Curve Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Curve Skinny 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC87FUETH-468281":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Circular Buckle Jasmine Jewelry เข็มขัด Circular Buckle 399 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC71FUUTH-468297":{"price":"399","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Ribbon Skinny Jasmine Jewelry เข็มขัด Ribbon Skinny 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC85FUGTH-468283":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Classic Curve Buckle Jasmine Jewelry เข็มขัด Classic Curve Buckle 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC91FUATH-468277":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Key and Lock Jasmine Jewelry เข็มขัด Key and Lock 299 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"JA270AC92FTZTH-468276":{"price":"299","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Bow Slim Something Borrowed เข็มขัด Bow Slim 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC33OGOTH-410716":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

เข็มขัด เครื่องประดับสำหรับสาวบุคลิกดี


มาถึงวันที่สาวๆ ทั้งหลายลุกขึ้นมา เป็นเวิร์กกิ้ง วูแมน มีความสามารถในการทำงานหลากหลายไม่แพ้ผู้ชาย การแต่งกายจึงได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน ทำให้เกิดความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่สาวในยุคใหม่นี้ มักจะสวมกางเกง และเสื้อเชิ้ตไปทำงาน แน่นอน รวมถึงตัวคุณด้วย แต่เครื่องแต่งกายแม้จะเนี้ยบ ดูดีสักเท่าไร ก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าหากขาด เข็มขัดหนังเก๋ๆ สักเส้น หลายๆ คนอาจจะนึกไม่ถึงว่า เข็มขัดแฟชั่น จะมีความสำคัญมากแค่ไหน แต่คุณลองสำรวจตัวเองเมื่อแต่งตัวเสร็จ แล้วพบว่า เพียงแค่เสื้อ กับกางเกงตัวเก่ง ไม่สามารถบ่งบอกถึงรสนิยมในการแต่งตัวได้ แต่ถ้าเพิ่มเข็มขัดผู้หญิง เส้นเล็กๆ ก็จะดูดีขึ้นมาในทันใด ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวที่มีรูปร่างเพรียวบาง หรืออวบอ้วน รูปทรงของเข็มขัดแต่ละเส้น สามารถพรางตัวให้คุณสาวๆดูดี มีสไตล์ได้อย่างมั่นใจเชียวล่ะ

เข็มขัด สำคัญอย่างไรกับคุณผู้หญิง


จริงๆ แล้วมันก็คือเครื่องประดับประเภทหนึ่ง ซึ่งขาดไม่ได้ สำหรับคุณสาวๆ ที่นิยมการแต่งกายด้วยกางเกง และเสื้อเชิ้ตเท่ห์ๆ หรือแม้แต่เวลาสวมใส่กางเกงยีนส์ เข็มขัดสำหรับผู้หญิง ดูเหมือนจะช่วยสร้างความโดดเด่น เพิ่มความน่ามองมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น เข็มขัดหนัง คุณภาพเยี่ยมดีไซน์สวยๆ จากแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงทางด้านเครื่องประดับแฟชั่นชื่อดังชั้นนำ อย่างเช่นแบรนด์ AMERICAN APPAREL, Alcott, All Day, Axixi, Bagazilla, CASIO, CHOWY, CNK, Clarks, Classy, Converse, David Jones, EYKI, EZRA BASICS by ZALORA, EZRA by ZALORA, EyeGroove, FQ&L, Haas, Julius, Kate super, Kei&Kori, Klin, Lady in Black, Lola Skye, MOONRIVER, Mango, NINE WEST, Nike, Nyzi, On Board, Prestigio, River Island, Rock Express, Rudimentary, SEOULISTA, Salt - Korea, Something Borrowed, Something Borrowed Basics, Stylla, The Collection by JJM, The Flip Flop Subculture, The Mad Hatter, Twist, Vans, Viris Zamara, Vs Sassoon, Woo!, Yves Rocher, ZEIN และแม้กระทั่งแบรนด์ Zazzy Dolls เป็นต้นค่ะ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นสำหรับคุณผู้หญิง มีทั้ง เข็มขัดหนังแท้ และเข็มขัดซึ่งผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม ดีไซน์เก๋ มาให้เลือกเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการแต่งกายให้ดูดีมากขึ้น นอกจากเข็มขัดจะทำให้การแต่งกายดูทะมัดทะแมงมากขึ้นแล้ว วิธีการเลือกซื้อเข็มขัดก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะ

แล้วจะเลือกซื้อเข็มขัดผู้หญิง ให้ถูกใจอย่างไรดี


หมดสมัยกับการเดินหาเข็มขัดสวยๆ สักเส้นกันแล้วค่ะ วันนี้เรามาช้อปออนไลน์ที่ ZALORA THAILAND กันดีกว่า ที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่น เรามี เข็มขัดเก๋ๆ ให้เลือกมากมายหลายแบบ จนสาวๆ อยากจะกวาดมาเป็นเจ้าของจนหมดร้านกันเลยล่ะค่ะ

เรามีเข็มขัดผู้หญิงทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ เข็มขัดสำหรับผู้หญิง คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น เข็มขัดหนังแท้,เข็มขัดแฟชั่น,เข็มขัดหนัง,เข็มขัดผู้หญิง,เข็มขัดแฟชั่นผู้หญิง,เข็มขัดผ้า,เข็มขัดนักศึกษา,เข็มขัดยางยืด,เข็มขัดแบรนด์เนม,เข็มขัดหนังวัวแท้,เข็มขัดแฟชั่นเกาหลี,เข็มขัดเส้นเล็ก,เข็มขัดหนังผู้หญิง,เข็มขัดสีขาว,เข็มขัดเส้นใหญ่,สายเข็มขัดหนัง,เข็มขัดทำงาน,เข็มขัดไซส์ใหญ่,เข็มขัดวินเทจ,เข็มขัดหนังวัว,เข็มขัดถัก,เข็มขัดโซ่,เข็มขัดสาน,เข็มขัดยางยืดแฟชั่น,เข็มขัดหนังถัก,เข็มขัดโลหะ,เข็มขัดหมุด,เข็มขัดผู้หญิงแฟชั่น,เข็มขัดแฟชั่นเส้นใหญ่,เข็มขัดเส้นใหญ่แฟชั่น,เข็มขัดแฟชั่นเส้นเล็ก,เข็มขัดสีดำ,เข็มขัดเส้นเล็กแฟชั่น,เข็มขัดหนังแฟชั่น,เข็มขัดยาง,เข็มขัดแบรนด์ของแท้,เข็มขัดแฟชั่นยางยืด,เข็มขัดหนังสาน,เข็มขัดของแท้,เข็มขัดผ้ายืด,เข็มขัดหนังสีขาว,เข็มขัดหนังสีน้ำตาล,เข็มขัดเดรส,เข็มขัดหนังสีดำ,เข็มขัดใส่กับเดรส,เข็มขัดไปงาน,เข็มขัดแฟชั่นสีทอง,เข็มขัดสีส้ม ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง เข็มขัดผู้หญิงเส้นเล็ก ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าสาวๆของเรากันโดยเฉพาะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณสาวๆทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ