ซื้อเลย! เข็มขัด ผู้หญิง : (ค้นพบสินค้า 114 ชิ้น)

 • เข็มขัดหนัง Textured Sheen The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Textured Sheen 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC55DHCTH-389145":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดโซ่ Metallic String Leatherette The Collection by JJM เข็มขัดโซ่ Metallic String Leatherette 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC51DHGTH-389149":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Pretty Little Bow The Mad Hatter เข็มขัดหนัง Pretty Little Bow 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC88DNNTH-389487":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Pearly Metallic The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Pearly Metallic 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC52DHFTH-389148":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Metallic Crystal Dot The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Metallic Crystal Dot 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC58DGZTH-389142":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Wassty Laser Cut Vintage The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Wassty Laser Cut Vintage 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC59DGYTH-389141":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดโซ่ Raymie Metallic Spiral The Collection by JJM เข็มขัดโซ่ Raymie Metallic Spiral 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC49DHITH-389151":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Pretty Little Bow The Mad Hatter เข็มขัดหนัง Pretty Little Bow 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC90DNLTH-389485":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Pretty Little Bow The Mad Hatter เข็มขัดหนัง Pretty Little Bow 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC91DNKTH-389484":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Fantasy Skinny Belt 34% OFF Mango Fantasy Skinny Belt 590 THB ขณะนี้ 390 THB ไซส์ M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC01RUGTH-310358":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC01RUGTH-310359":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC01RUGTH-310360":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"}}}
 • เข็มขัดหนัง Croc Effect Sleek The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Croc Effect Sleek 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC12TLBTH-370376":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Lunatic Wrinkled The Collection by JJM เข็มขัด Lunatic Wrinkled 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC29TKKTH-370359":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Braided chain belt 51% OFF Mango Braided chain belt 990 THB ขณะนี้ 490 THB ไซส์ S
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC02RUFTH-310355":{"price":"990","special_price":"490","saving_percentage":"51%"},"MA301AC02RUFTH-310356":{"price":"990","special_price":"490","saving_percentage":"51%"},"MA301AC02RUFTH-310357":{"price":"990","special_price":"490","saving_percentage":"51%"}}}
 • Skinny Belt Pack 43% OFF Mango Skinny Belt Pack 790 THB ขณะนี้ 450 THB ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC05RUCTH-310349":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"},"MA301AC05RUCTH-310350":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"},"MA301AC05RUCTH-314867":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"}}}
 • เข็มขัดหนัง Skinny Belt Pack Mango เข็มขัดหนัง Skinny Belt Pack 590 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC84CYHTH-388298":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC84CYHTH-388299":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null},"MA301AC84CYHTH-388300":{"price":"590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Chic Bow Buckle The Mad Hatter เข็มขัดหนัง Chic Bow Buckle 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC11TSUTH-370958":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Buckle Hook Something Borrowed เข็มขัดหนัง Buckle Hook 249 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC62HBXTH-345292":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Flower Gorgeous The Collection by JJM เข็มขัด Flower Gorgeous 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC25TKOTH-370363":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Single Tassel Chain Strap The Collection by JJM เข็มขัด Single Tassel Chain Strap 390 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC33TKGTH-370355":{"price":"390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Loop Three Set The Collection by JJM เข็มขัด Loop Three Set 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC22TKRTH-370366":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Buckle Hook Something Borrowed เข็มขัดหนัง Buckle Hook 249 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC60HBZTH-345294":{"price":"249","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Quilted Rim Buckle The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Quilted Rim Buckle 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC17TKWTH-370371":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Buckle Waist Belt 30% OFF Something Borrowed Buckle Waist Belt 249 THB ขณะนี้ 174 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC70LEJTH-292609":{"price":"249","special_price":"174","saving_percentage":"30%"}}}
 • Gold Buckle Belt 30% OFF Something Borrowed Gold Buckle Belt 249 THB ขณะนี้ 174 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC72LEHTH-292607":{"price":"249","special_price":"174","saving_percentage":"30%"}}}
 • Metal panel belt 30% OFF Mango Metal panel belt 990 THB ขณะนี้ 690 THB ไซส์ L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC55ZZOTH-330052":{"price":"990","special_price":"690","saving_percentage":"30%"},"MA301AC55ZZOTH-330053":{"price":"990","special_price":"690","saving_percentage":"30%"}}}
 • Skinny Belt Pack 43% OFF Mango Skinny Belt Pack 790 THB ขณะนี้ 450 THB ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC06RUBTH-310346":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"},"MA301AC06RUBTH-310347":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"},"MA301AC06RUBTH-310348":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"}}}
 • Patent Skinny Belt 34% OFF Mango Patent Skinny Belt 590 THB ขณะนี้ 390 THB ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC74RVHTH-310397":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC74RVHTH-310398":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC74RVHTH-310399":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"}}}
 • Skinny Belt Pack 43% OFF Mango Skinny Belt Pack 790 THB ขณะนี้ 450 THB ไซส์ L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC04RUDTH-310351":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"},"MA301AC04RUDTH-310352":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"},"MA301AC04RUDTH-310353":{"price":"790","special_price":"450","saving_percentage":"43%"}}}
 • เข็มขัด Canvas EZRA by ZALORA เข็มขัด Canvas 349 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AC80VRZTH-374914":{"price":"349","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Chic Bow Buckle The Mad Hatter เข็มขัดหนัง Chic Bow Buckle 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC10TSVTH-370959":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Webbing River Island เข็มขัด Webbing 640 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RI923AC50FNXSG-473329":{"price":"640","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC50FNXSG-473330":{"price":"640","special_price":null,"saving_percentage":null},"RI923AC50FNXSG-473331":{"price":"640","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัด Beast Embossed The Collection by JJM เข็มขัด Beast Embossed 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC18TKVTH-370370":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Gold Buckle Something Borrowed เข็มขัดหนัง Gold Buckle 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC72HBNTH-345282":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Metal Woven Leather Belt Belt it Metal Woven Leather Belt 129 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BE422AC71ZWETH-148924":{"price":"129","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Fantasy Skinny Belt 34% OFF Mango Fantasy Skinny Belt 590 THB ขณะนี้ 390 THB ไซส์ M
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC00RUHTH-310361":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC00RUHTH-310362":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC00RUHTH-310363":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"}}}
 • เข็มขัดหนัง Pairy Petite Boxy 20% OFF The Mad Hatter เข็มขัดหนัง Pairy Petite Boxy 250 THB ขณะนี้ 200 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC97IQWTH-347976":{"price":"250","special_price":"200","saving_percentage":"20%"}}}
 • เข็มขัดหนัง Gold Buckle Something Borrowed เข็มขัดหนัง Gold Buckle 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC75HBKTH-345279":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Fantasy Skinny Belt 34% OFF Mango Fantasy Skinny Belt 590 THB ขณะนี้ 390 THB ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MA301AC98RUJTH-310367":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC98RUJTH-310368":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"},"MA301AC98RUJTH-310369":{"price":"590","special_price":"390","saving_percentage":"34%"}}}
 • เข็มขัดหนัง Reflecting Diamante Plated Buckle The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Reflecting Diamante Plated Buckle… 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC31TKITH-370357":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Buckle Slim Something Borrowed เข็มขัดหนัง Buckle Slim 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC65HBUTH-345289":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Doce Embossed Leather Belt Belt it Doce Embossed Leather Belt 149 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BE422AC38KERTH-290712":{"price":"149","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Lesy Subtil Belt 10% OFF The Mad Hatter Lesy Subtil Belt 250 THB ขณะนี้ 225 THB ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC00OVJTH-302727":{"price":"250","special_price":"225","saving_percentage":"10%"}}}
 • เข็มขัดหนัง Woolen Fabricated The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Woolen Fabricated 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC64DGTTH-389136":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Buckle Waist Something Borrowed เข็มขัดหนัง Buckle Waist 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SO021AC76HBJTH-345278":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Rieya Metallic Heart The Collection by JJM เข็มขัดหนัง Rieya Metallic Heart 290 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH324AC60DGXTH-389140":{"price":"290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Pulpy Kolor Leather Belt Belt it Pulpy Kolor Leather Belt 129 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BE422AC52KEDTH-290698":{"price":"129","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • เข็มขัดหนัง Gold Bow The Mad Hatter เข็มขัดหนัง Gold Bow 250 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"TH260AC12TSTTH-370957":{"price":"250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • Beaded Narrow Strap Belt Belt it Beaded Narrow Strap Belt 199 THB
  ไซส์ One Size
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"BE422AC42KENTH-290708":{"price":"199","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

เข็มขัด เครื่องประดับสำหรับสาวบุคลิกดี
มาถึงวันที่สาวๆ ทั้งหลายลุกขึ้นมา เป็นเวิร์กกิ้ง วูแมน มีความสามารถในการทำงานหลากหลายไม่แพ้ผู้ชาย การแต่งกายจึงได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน ทำให้เกิดความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่สาวในยุคใหม่นี้ มักจะสวมกางเกง และเสื้อเชิ้ตไปทำงาน แน่นอน รวมถึงตัวคุณด้วย แต่เครื่องแต่งกายแม้จะเนี้ยบ ดูดีสักเท่าไร ก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าหากขาดเข็มขัดหนังเก๋ๆ สักเส้น หลายๆ คนอาจจะนึกไม่ถึงว่า เข็มขัดแฟชั่น จะมีความสำคัญมากแค่ไหน แต่คุณลองสำรวจตัวเองเมื่อแต่งตัวเสร็จ แล้วพบว่า เพียงแค่เสื้อ กับกางเกงตัวเก่ง ไม่สามารถบ่งบอกถึงรสนิยมในการแต่งตัวได้ แต่ถ้าเพิ่มเข็มขัดผู้หญิง เส้นเล็กๆ ก็จะดูดีขึ้นมาในทันใด ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวที่มีรูปร่างเพรียวบาง หรืออวบอ้วน รูปทรงของเข็มขัดแต่ละเส้น สามารถพรางตัวให้คุณดูดี มีสไตล์ได้อย่างมั่นใจเชียวล่ะ

เข็มขัด สำคัญอย่างไรกับคุณผู้หญิง


จริงๆ แล้วมันก็คือเครื่องประดับประเภทหนึ่ง ซึ่งขาดไม่ได้ สำหรับสาวๆ ที่นิยมการแต่งกายด้วยกางเกง และเสื้อเชิ้ตเท่ห์ๆ หรือแม้แต่เวลาสวมใส่กางเกงยีนส์ เข็มขัดดูเหมือนจะช่วยสร้างความโดดเด่น เพิ่มความน่ามองมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น เข็มขัดหนัง จากแบรนด์ชั้นน้ำ Mango, river island, Portland ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นสำหรับคุณผู้หญิง มีทั้งเข็มขัดหนัง และเข็มขัดซึ่งผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม ดีไซน์เก๋ มาให้เลือกเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการแต่งกายให้ดูดีมากขึ้น นอกจากเข็มขัดจะทำให้การแต่งกายดูทะมัดทะแมงมากขึ้นแล้ว วิธีการเลือกซื้อเข็มขัดก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะ

แล้วจะเลือกซื้อเข็มขัด ให้ถูกใจอย่างไรดี


หมดสมัยกับการเดินหาเข็มขัดสวยๆ สักเส้นกันแล้วค่ะ วันนี้เรามาช้อปออนไลน์ที่ LAZADA THAILAND กันดีกว่า ที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่น มีเข็มขัดให้เลือกมากมายหลายแบบ จนสาวๆ อยากจะกวาดมาเป็นเจ้าของจนหมดร้านกันเลยล่ะค่ะ