ซื้อเลย! REEBOK : (ค้นพบสินค้า 16 ชิ้น)

 • รองเท้าเทรนนิ่ง Reebok Z TR 0114 Reebok รองเท้าเทรนนิ่ง Reebok Z TR 0114 4,200 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH69AFQTH-510160":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH69AFQTH-510161":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH69AFQTH-510162":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH69AFQTH-510163":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH69AFQTH-510164":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH69AFQTH-510165":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Tranz Runner RS 0414 Reebok รองเท้าวิ่ง Tranz Runner RS 0414 2,290 THB
  ไซส์ 7 7.5 8
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH85AFATH-510066":{"price":"2,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH85AFATH-510067":{"price":"2,290","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH85AFATH-510068":{"price":"2,290","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Speedfusion RS 0414 Reebok รองเท้าวิ่ง Speedfusion RS 0414 2,690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH74AFLTH-510124":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH74AFLTH-510125":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH74AFLTH-510126":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH74AFLTH-510127":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH74AFLTH-510128":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH74AFLTH-510129":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH74AFLTH-510130":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH74AFLTH-510131":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าเทรนนิ่ง Reebok Zquick TR 0314 Reebok รองเท้าเทรนนิ่ง Reebok Zquick TR 0314… 4,200 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH68AFRTH-510166":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH68AFRTH-510167":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH68AFRTH-510168":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH68AFRTH-510169":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH68AFRTH-510170":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH68AFRTH-510171":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Reebok Z Fury 0114 Reebok รองเท้าวิ่ง Reebok Z Fury 0114 4,200 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH87AEYTH-510054":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH87AEYTH-510055":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH87AEYTH-510056":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH87AEYTH-510057":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH87AEYTH-510058":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH87AEYTH-510059":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH87AEYTH-510060":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Reebok One Guide 2.0 0514 Reebok รองเท้าวิ่ง Reebok One Guide 2.0 0514 4,900 THB
  ไซส์ 9 9.5 10 10.5 11
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH67AFSTH-510172":{"price":"4,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH67AFSTH-510173":{"price":"4,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH67AFSTH-510174":{"price":"4,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH67AFSTH-510175":{"price":"4,900","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH67AFSTH-510176":{"price":"4,900","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าเทรนนิ่ง ReebokZquick TR 0314 Reebok รองเท้าเทรนนิ่ง ReebokZquick TR 0314 4,200 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH72AFNTH-510139":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH72AFNTH-510140":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH72AFNTH-510141":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH72AFNTH-510142":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH72AFNTH-510143":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH72AFNTH-510144":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH72AFNTH-510145":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Reebok Z Fury 0114 Reebok รองเท้าวิ่ง Reebok Z Fury 0114 4,200 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH71AFOTH-510146":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH71AFOTH-510147":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH71AFOTH-510148":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH71AFOTH-510149":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH71AFOTH-510150":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH71AFOTH-510151":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Speedfusion RS 0414 Reebok รองเท้าวิ่ง Speedfusion RS 0414 2,690 THB
  ไซส์ 6.5 8 9
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH88AEXTH-510050":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH88AEXTH-510051":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH88AEXTH-510052":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH88AEXTH-510053":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Speedfusion RS 0414 Reebok รองเท้าวิ่ง Speedfusion RS 0414 2,690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH70AFPTH-510152":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH70AFPTH-510153":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH70AFPTH-510154":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH70AFPTH-510155":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH70AFPTH-510156":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH70AFPTH-510157":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH70AFPTH-510158":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH70AFPTH-510159":{"price":"2,690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าเทรนนิ่ง Quick Edge Train RS 0314 Reebok รองเท้าเทรนนิ่ง Quick Edge Train RS 0314… 2,990 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH73AFMTH-510132":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH73AFMTH-510133":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH73AFMTH-510134":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH73AFMTH-510135":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH73AFMTH-510136":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH73AFMTH-510137":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH73AFMTH-510138":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าแบบสวม Walk Ahead PLD RS 0514 Reebok รองเท้าแบบสวม Walk Ahead PLD RS 0514 1,790 THB
  ไซส์ 6.5 7 8 9
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH84AFBTH-510069":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH84AFBTH-510070":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH84AFBTH-510071":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH84AFBTH-510072":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH84AFBTH-510073":{"price":"1,790","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Reebok Zquick TR 0314 Reebok รองเท้าวิ่ง Reebok Zquick TR 0314 4,200 THB
  ไซส์ 6 6.5 7 8 8.5
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH89AEWTH-510043":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH89AEWTH-510044":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH89AEWTH-510045":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH89AEWTH-510046":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH89AEWTH-510047":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH89AEWTH-510048":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH89AEWTH-510049":{"price":"4,200","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Pheehan Run 0414 Reebok รองเท้าวิ่ง Pheehan Run 0414 2,990 THB
  ไซส์ 8 9 10
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH66AFTTH-510177":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH66AFTTH-510178":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH66AFTTH-510179":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH66AFTTH-510180":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH66AFTTH-510181":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าวิ่ง Pheehan Run 0514 Reebok รองเท้าวิ่ง Pheehan Run 0514 2,990 THB
  ไซส์ 6.5 8.5
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH83AFCTH-510074":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH83AFCTH-510075":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH83AFCTH-510076":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH83AFCTH-510077":{"price":"2,990","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อ Dance Urtempo Mid 0514 Reebok รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อ Dance Urtempo Mid 0514… 3,600 THB
  ไซส์ 6 6.5 8.5
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"RE027SH86AEZTH-510061":{"price":"3,600","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH86AEZTH-510062":{"price":"3,600","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH86AEZTH-510063":{"price":"3,600","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH86AEZTH-510064":{"price":"3,600","special_price":null,"saving_percentage":null},"RE027SH86AEZTH-510065":{"price":"3,600","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

สวมใส่ความสบายสวมใส่รองเท้า Reebok


Zalora ภูมิใจนำเสนอ Reebok แบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาชื่อดังชั้นนำระดับโลก ซึ่งถือกำเนิดขึ้นโดยตระกูล Joseph William Foster ผู้ก่อตั้งบริษัท Reebok International Ltd. โดยเป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ของโลกภายใต้แบรนด์ Reebok, Rockport และ Greg Norman และยังเป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาให้กับแบรนด์ Polo Ralph Lauren ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายในปี 2003 เท่ากับ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ มีสำนักงานใหญ่ที่เมือง Canton ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Paul Fireman เป็นประธานและ CEO ของบริษัทฯ และสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Reebok เป็นอย่างมากก็คือ การออกแบบเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับกีฬาหลายหลายจนครอบคลุมกีฬาเกือบทุกประเภท อาทิเช่น รองเท้าฟุตบอล, รองเท้าเบสบอล, รองเท้าวิ่ง และรองเท้าแอโรบิก เป็นต้น โดยเฉพาะรองเท้าบาสเก็ตบอลนั้น Reebok ยังได้ร่วมมือกับทาง NBA เพื่อทำการตลาดร่วมกัน ส่งผลทำให้สินค้าประเภทเสื้อผ้าและรองเท้าบาสเก็ตบอลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรองเท้ารุ่น Pump ที่โด่งดังอย่างมาก เพราะการดีไซน์ให้ตัวรองเท้ามี "Function" พิเศษที่ให้ผู้สวมใส่สามารถปรับความนุ่มของพื้นรองเท้าได้ดั่งใจ จวบจนกระทั่งปัจจุบันแบรนด์ Reebok ได้ยึดถือแนวทางของการเป็นผู้นำทางด้าน Street Fashion และ Sounds & Rhythm of Sport ก็เพื่อต้องการเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นทั่วโลก ที่แฟชั่นและกีฬาต้องไปพร้อมกันอีกด้วย

มีทุกสิ่งครบทุกความต้องการของคุณที่ Zalora


ที่ Zalora เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ รองเท้า Reebok คุณภาพชั้นดีจากทุกแบรนด์ผู้ผลิตรองเท้ากีฬาชื่อดังชั้นนำอย่าง Reebok ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น สตั๊ดตัวใหม่ล่าสุด รองเท้าผู้หญิง รองเท้าผ้าใบ รองเท้าวิ่ง รองเท้ากีฬา รองเท้าฟุตบอล รองเท้าบาส สตั๊ดรุ่นใหม่ล่าสุด สตั๊ดฟุตบอล รองเท้าเทนนิส ราคารองเท้ารีบอค สตั๊ดใหม่ๆ รองเท้ากีฬารีบอค รองเท้าฟุตบอลรีบอค ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง รองเท้าผ้าใบแฟชั่น ที่ทั้งสีสันสดใสและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เอาอกเอาใจคุณลูกค้าที่ต้องการสวมใส่ รองเท้ากีฬารุ่นใหม่ ที่มีความสวยงามโดดเด่นสะดุดทุกสายตาในสนามกีฬาได้เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ คุณลูกค้าทุกท่านจะไม่พลาดทุกไอเท่มแฟชั่นสวยๆโดนๆ มาพบกับ รองเท้าฟุตบอล รุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณหนุ่มๆเพิ่งได้อ่านเจอในนิตยสารฟุตบอลและกีฬาชื่อดัง หรือเห็นนักกีฬาคนโปรดสวมใส่ไปออกงานโชว์ตัวหรือสวมใส่ลงสนามแข่งขันในรายการต่างๆ ที่เราได้ตั้งใจคัดสรรเอามาให้คุณลูกค้าของเราโดยเฉพาะ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวคุณแล้วหรือยัง เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน