กางเกงขาสั้นผู้ชาย

ซื้อเลย! กางเกงขาสั้น ผู้ชาย : (ค้นพบสินค้า 197 ชิ้น)

 • กางเกงขาสั้น Chambray ZALORA กางเกงขาสั้น Chambray 479 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA31OWYTH-487429":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA31OWYTH-487430":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA31OWYTH-487431":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA31OWYTH-487432":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Waistband Piping ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Waistband Piping 479 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA33OWWTH-487421":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33OWWTH-487422":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33OWWTH-487423":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33OWWTH-487424":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Waistband Piping ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Waistband Piping 479 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA32OWXTH-487425":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32OWXTH-487426":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32OWXTH-487427":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32OWXTH-487428":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Chambray ZALORA กางเกงขาสั้น Chambray 479 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA30OWZTH-487433":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30OWZTH-487434":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30OWZTH-487435":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30OWZTH-487436":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pockets Crocodile กางเกงขาสั้น Double Pockets 2,150 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CR146AA97WUCTH-503978":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA97WUCTH-503979":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA97WUCTH-503980":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA97WUCTH-503981":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Slim Fit Atypical กางเกงขาสั้น Slim Fit 450 THB
  ไซส์ 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA60XWLTH-505782":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA60XWLTH-505783":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA60XWLTH-505784":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA60XWLTH-505785":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Single Back Pocket Atypical กางเกงขาสั้น Single Back Pocket 450 THB
  ไซส์ 28 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA63XWITH-505771":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA63XWITH-505772":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA63XWITH-505773":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA63XWITH-505774":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Slim Fit Atypical กางเกงขาสั้น Slim Fit 450 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA62XWJTH-505775":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA62XWJTH-505776":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA62XWJTH-505777":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Atypical กางเกงขาสั้น Sleek 450 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA56XWPTH-505797":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA56XWPTH-505798":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA56XWPTH-505799":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Turn Up 20% OFF FQ&L กางเกงขาสั้น Turn Up 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA17WHUTH-502982":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502983":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502984":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502985":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502986":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502981":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Herbs Textured Atypical กางเกงขาสั้น Herbs Textured 490 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA53XWSTH-505806":{"price":"490","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA53XWSTH-505807":{"price":"490","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA53XWSTH-505808":{"price":"490","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Atypical กางเกงขาสั้น Sleek 450 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA54XWRTH-505803":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA54XWRTH-505804":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA54XWRTH-505805":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Single Back Pocket Atypical กางเกงขาสั้น Single Back Pocket 450 THB
  ไซส์ 28 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA61XWKTH-505778":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA61XWKTH-505779":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA61XWKTH-505780":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA61XWKTH-505781":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Atypical กางเกงขาสั้น Sleek 450 THB
  ไซส์ 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA55XWQTH-505800":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA55XWQTH-505801":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA55XWQTH-505802":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Pocket Flap Detail Chino ZALORA กางเกงขาสั้น Pocket Flap Detail Chino 649 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA87ZDCTH-451040":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA87ZDCTH-451041":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA87ZDCTH-451042":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA87ZDCTH-451043":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Slim Fit Atypical กางเกงขาสั้น Slim Fit 450 THB
  ไซส์ 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA59XWMTH-505786":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA59XWMTH-505787":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA59XWMTH-505788":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Knee Length With Waistband Details ZALORA กางเกงขาสั้น Knee Length With Waistband Details… 649 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA13CMOTH-461324":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13CMOTH-461325":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13CMOTH-461326":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13CMOTH-461327":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pockets Checked Crocodile กางเกงขาสั้น Double Pockets Checked 2,250 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CR146AA00WTZTH-503966":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA00WTZTH-503967":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA00WTZTH-503968":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA00WTZTH-503969":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Slim Fit Atypical กางเกงขาสั้น Slim Fit 450 THB
  ไซส์ 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA58XWNTH-505789":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA58XWNTH-505790":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA58XWNTH-505791":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA58XWNTH-505792":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Single Back Pocket Atypical กางเกงขาสั้น Single Back Pocket 450 THB
  ไซส์ 32 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA57XWOTH-505793":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505794":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505795":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505796":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กาวเกงขาสั้น Sailor Stripe Casualist กาวเกงขาสั้น Sailor Stripe 1,590 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CA334AA91WUITH-504002":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA334AA91WUITH-504003":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA334AA91WUITH-504004":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Knee Length With Waistband Details ZALORA กางเกงขาสั้น Knee Length With Waistband Details… 649 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA12CMPTH-461328":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12CMPTH-461329":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12CMPTH-461330":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12CMPTH-461331":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น 3/4 Houndstooth 4X4MAN กางเกงขาสั้น 3/4 Houndstooth 2,390 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"4X769AA95PROTH-489112":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"4X769AA95PROTH-489113":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"4X769AA95PROTH-489114":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"4X769AA95PROTH-489115":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pockets Crocodile กางเกงขาสั้น Double Pockets 2,150 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CR146AA98WUBTH-503974":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA98WUBTH-503975":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA98WUBTH-503976":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA98WUBTH-503977":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pockets Crocodile กางเกงขาสั้น Double Pockets 2,250 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CR146AA99WUATH-503970":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA99WUATH-503971":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA99WUATH-503972":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA99WUATH-503973":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail 649 THB
  ไซส์ 30 32 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA13IZUTH-474877":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13IZUTH-474878":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13IZUTH-474879":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13IZUTH-474880":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey Knit 24:01 กางเกงขาสั้น Jersey Knit 599 THB
  ไซส์ S M XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"24010AA12CITTH-460931":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA12CITTH-460932":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA12CITTH-460933":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA12CITTH-460934":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Formal 3/4 4X4MAN กางเกงขาสั้น Formal 3/4 2,190 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"4X769AA02PRHTH-489096":{"price":"2,190","special_price":null,"saving_percentage":null},"4X769AA02PRHTH-489097":{"price":"2,190","special_price":null,"saving_percentage":null},"4X769AA02PRHTH-489098":{"price":"2,190","special_price":null,"saving_percentage":null},"4X769AA02PRHTH-489099":{"price":"2,190","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงยีนส์ขาสั้น Stone Washed FQ&L กางเกงยีนส์ขาสั้น Stone Washed 1,390 THB
  ไซส์ 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA75KVKTH-478687":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"FQ181AA75KVKTH-478688":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"FQ181AA75KVKTH-478689":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"FQ181AA75KVKTH-478690":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Cotton Shorts With Rope Belt 24:01 กางเกงขาสั้น Cotton Shorts With Rope Belt 599 THB
  ไซส์ 28 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"24010AA39LPCTH-405104":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA39LPCTH-405105":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA39LPCTH-405106":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA39LPCTH-405107":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail 649 THB
  ไซส์ 30 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA12IZVTH-474881":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12IZVTH-474882":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12IZVTH-474883":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12IZVTH-474884":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กาวเกงขาสั้น Troop Casualist กาวเกงขาสั้น Troop 1,390 THB
  ไซส์ 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CA334AA92WUHTH-503998":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA334AA92WUHTH-503999":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA334AA92WUHTH-504000":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA334AA92WUHTH-504001":{"price":"1,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Chino ZALORA BASICS กางเกงขาสั้น Basic Chino 549 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ315AA57BJATH-385419":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385420":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385421":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385422":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Regular Tapered Denim Bermudas 24:01 กางเกงขาสั้น Regular Tapered Denim Bermudas… 649 THB
  ไซส์ 28 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"24010AA60OQDTH-360205":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA60OQDTH-360206":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA60OQDTH-360207":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA60OQDTH-360208":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Side Piping Chino ZALORA กางเกงขาสั้น Side Piping Chino 649 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA33QEOTH-414676":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33QEOTH-414677":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33QEOTH-414678":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA33QEOTH-414679":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Denim Finish 20% OFF FM กางเกงขาสั้น Denim Finish 1,290 THB ขณะนี้ 1,032 THB ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FM189AA13KXUTH-478910":{"price":"1,290","special_price":"1,032","saving_percentage":"20%"},"FM189AA13KXUTH-478911":{"price":"1,290","special_price":"1,032","saving_percentage":"20%"},"FM189AA13KXUTH-478912":{"price":"1,290","special_price":"1,032","saving_percentage":"20%"},"FM189AA13KXUTH-478913":{"price":"1,290","special_price":"1,032","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Summer Guys On Board กางเกงขาสั้น Summer Guys 895 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ON332AA98DKFTH-463495":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA98DKFTH-463496":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA98DKFTH-463497":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA98DKFTH-463498":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Cotton Twill Shorts With Taping On Waistband 24:01 กางเกงขาสั้น Cotton Twill Shorts With Taping On Waistband… 599 THB
  ไซส์ 28 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"24010AA36LPFTH-405116":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA36LPFTH-405117":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA36LPFTH-405118":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA36LPFTH-405119":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey Knit 24:01 กางเกงขาสั้น Jersey Knit 599 THB
  ไซส์ M XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"24010AA11CIUTH-460935":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA11CIUTH-460936":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA11CIUTH-460937":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null},"24010AA11CIUTH-460938":{"price":"599","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Pocket Flap Detail Chino ZALORA กางเกงขาสั้น Pocket Flap Detail Chino 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA88ZDBTH-451036":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA88ZDBTH-451037":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA88ZDBTH-451038":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA88ZDBTH-451039":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Chaos Rose SIX P.M. กางเกงขาสั้น Chaos Rose 3,550 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SI762AA75QTGTH-491672":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA75QTGTH-491673":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA75QTGTH-491674":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA75QTGTH-491675":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Monotone Rose SIX P.M. กางเกงขาสั้น Monotone Rose 2,850 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SI762AA79QTCTH-491656":{"price":"2,850","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA79QTCTH-491657":{"price":"2,850","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA79QTCTH-491658":{"price":"2,850","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA79QTCTH-491659":{"price":"2,850","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Square Check PLAY MORE By SIX P.M. กางเกงขาสั้น Square Check 2,350 THB
  ไซส์ S M L
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PL774AA43QFCTH-490363":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL774AA43QFCTH-490364":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL774AA43QFCTH-490365":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null},"PL774AA43QFCTH-490366":{"price":"2,350","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Chino ZALORA BASICS กางเกงขาสั้น Basic Chino 549 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ315AA56BJBTH-385423":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA56BJBTH-385424":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA56BJBTH-385425":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA56BJBTH-385426":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Pocket Cut SIX P.M. กางเกงขาสั้น Pocket Cut 2,150 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SI762AA80QTBTH-491652":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA80QTBTH-491653":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA80QTBTH-491654":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA80QTBTH-491655":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Charming Fox Print Urban Studio กางเกงขาสั้น Charming Fox Print 2,390 THB
  ไซส์ 28 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"UR316AA69YISTH-325096":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"UR316AA69YISTH-325097":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"UR316AA69YISTH-325098":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"UR316AA69YISTH-325099":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null},"UR316AA69YISTH-325100":{"price":"2,390","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Holiday Basic Veloni กางเกงขาสั้น Holiday Basic 690 THB
  ไซส์ 28 30 32 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA62GOJTH-470265":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470266":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470267":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470268":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470269":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470270":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Endless Rose SIX P.M. กางเกงขาสั้น Endless Rose 3,550 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"SI762AA74QTHTH-491676":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA74QTHTH-491677":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA74QTHTH-491678":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null},"SI762AA74QTHTH-491679":{"price":"3,550","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

เปิดประสบการณ์ใหม่กับกางเกงขาสั้นผู้ชายสุดชิค


เนื่องจากความยาวและสไตล์ของกางเกงที่หลวมๆสวมใส่สบายทำให้ กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย จัดเป็นกางเกงในสไตล์ลำลอง และสามารถทำให้คุณผู้ชายแลดูมีลุคที่กลายเป็นหนุ่มทันสมัยและดูคล่องแคล่ว หรือดูมีบุคลิกเป็นหนุ่มลุยๆ ได้ชัดเจนมากกว่าเวลาที่คุณผู้ชายสวมใส่กางเกงสแล็คหรือกางเกงทำงานแบบทั่วไป สำหรับในช่วงหน้าร้อน ที่มีแสงแดดแผดจ้าและอากาศอันแสนจะอบอ้าวของบ้านเรา จัดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต่อการใส่กางเกงขาสั้นของเหล่าหนุ่มๆ กางเกงขาสั้นผู้ชาย จะมีความยาวและรูปแบบการดีไซน์ที่หลากหลายขนาดด้วยกัน การเลือกขนาดของกางเกงจึงขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ของคุณเป็นแบบไหน หรือต้องการสวมใส่เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณแค่ไหน กางเกงขาสั้นเหนือเข่า หรือ กางเกงขาสั้นลายดอก หรือที่ใครหลายคนชอบเรียกกันติดปากว่า กางเกงชายหาด นั้นก็ดูเหมาะสมที่สุดสำหรับสวมใส่ไปเดิมเที่ยวชายทะเลในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ หรือถ้าคุณมีโอกาสได้นั่งเล่นในสวนหลังบ้านหรือสวนสาธารณะอันแสนร่มรื่น กางเกงขาสั้นเหนือเข่า เหมาะสำหรับใส่นั่งเล่นในสวนตอนเย็นๆ กินลมชมวิว หรือนั่งชมพระอาทิตย์ตกยามค่ำคืน หากคุณกำลังมองหากางเกงขาสั้นดีไซน์โดนใจอยู่ล่ะก็ ขอเชิญแวะมาที่นี่ ที่ ZALORA เรามีกางเกงขาสั้นผู้ชายมากมาย หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นสีพื้น มีสีสันสดใส หรือมีลวดลาย เรามีพร้อมสำหรับคุณผู้ชายทุกคน เพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันได้อย่างจุใจที่สุด

กางเกงขาสั้นผู้ชายสวยๆจากเหล่าแบรนด์ดังระดับโลก


หากคุณผู้ชายคนไหนที่กำลังมองหา กางเกงขาสั้นสวยๆ สักตัวหนึ่งอยู่ละก็ ขอเชิญแวะทางนี้ก่อน เพราะเราได้ตั้งใจคัดสรรเอา กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย คุณภาพดี หลายแบบ หลายสไตล์ ผลิตจากวัสดุและเนื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไป เพื่อทำให้คุณลูกค้าผู้ชายทุกท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อคุณเข้ามาที่ร้านขายกางเกงขาสั้นออนไลน์ของเราแล้ว คุณจะได้พบกับกางเกงที่เหมาะสมกับบุคลิกและไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างแน่นอน ทั้งยังสวมใส่สบาย อย่างเช่น กางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าสักหลาด คุณจะรู้สึกสบายตัวเป็นอย่างมากเมื่อคุณได้สวมใส่ในวันชิลๆของคุณ หรือ กางเกงยีนส์ขาสั้น ที่สามารถใส่ออกไปเดินเล่นชิลๆนอกบ้านได้เกือบทุกโอกาส แถมยังทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานอีกด้วย และไม่ว่าจะเป็น กางเกงขาสั้นลายสก็อต หรือกางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าคอตต้อนเนื้อนุ่ม ก็จะทำให้คุณหนุ่มๆ ดูทันสมัยได้ทันทีเมื่อสวมใส่คู่กับเสื้อยืดลำลองดีไซน์เท่ห์ๆตัวเก่งของคุณ พบกับ แฟชั่นกางเกงขาสั้น จากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำมากมาย อาทิเช่นแบรนด์ 24:01, AMERICAN APPAREL, Alcott, Atypical, Bellfield, Casualist, Celio*, DA+PP, EZRA by ZALORA, FM, FQ&L, Flesh Imp, Grand Sport, H.E. by Mango, Haas, Kei&Kori, Nike, OASIS, On Board, PdC, Portland, Ripcurl, River Island, Urban Studio, Veloni, ZALORA, ZALORA BASICS หรือแม้แต่แบรนด์ Zurrreal เป็นต้น ด้วยชื่อเสียงของเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องการันตีได้ว่า กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย ทุกตัวที่คุณได้เลือกซื้อจากเราไปแล้วนั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องของงานตัดเย็บที่เนี๊ยบไร้ที่ติ และในเรื่องของวัตถุดิบที่ไว้ใจได้ว่าสวมใส่แล้วจะรู้สึกสบาย ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี และใช้งานทนทานยาวนานสุดๆอย่างแน่นอน

เรามีกางเกงขาสั้นผู้ชายทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น กางเกงขาสั้น,กางเกงขาสั้นชาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่น,กางเกงขาสั้นผู้ชาย,แฟชั่นกางเกงขาสั้น,กางเกงยีนส์ขาสั้นชาย,กางเกงแฟชั่นขาสั้น,กางเกงขาสั้นเกาหลี,กางเกงยีนส์ขาสั้นแฟชั่น,กางเกงผู้ชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นชายแฟชั่น,กางเกงขาสั้นยีนส์,กางเกงทหารขาสั้น,กางเกงขาสั้นแฟชั่นชาย,กางเกงชายขาสั้น,แฟชั่นกางเกงขาสั้นชาย,กางเกงยีนส์ขาสั้นสวยๆ,กางเกงขาสั้นแนวๆ,กางเกงขาสั้นทหาร,กางเกงยีนส์ขาสั้นผู้ชาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่นเกาหลี,กางเกงยีนส์ขาสั้นแนวๆ,กางเกงยีนส์ผู้ชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นมาก,กางเกงยีนส์ขาสั้นเซอร์ๆ,กางเกงขาสั้นชายแนวๆ,กางเกงขาสั้นผู้ชายแฟชั่น,กางเกงขาสั้นลายทาง,กางเกงยีนส์ขาสั้นเกาหลี,กางเกงขาสั้นผ้ามัน,กางเกงขาสั้นชายเกาหลี,กางเกงขาสั้นเก๋ๆ,กางเกงแฟชั่นชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นใส่สบาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่นผู้ชาย,กางเกงแฟชั่นขาสั้นชาย,กางเกงขาสั้นสามส่วน,กางเกงขาสั้นสไตล์เกาหลี,กางเกงขาสั้นอินเทรนด์,กางเกงขาสั้นยีนส์ชาย,กางเกงขาสั้นสีขาวชาย,กางเกงขาสั้นเกาหลีชาย,กางเกงขาสั้นชายสีขาว,กางเกงแฟชั่นขาสั้นเกาหลี,กางเกงลายขาสั้น,กางเกง3ส่วนชาย ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง กางเกงขาสั้นเซอร์ๆ ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าหนุ่มๆของเรากันโดยเฉพาะค่ะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณหนุ่มๆเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ