กางเกงขาสั้นผู้ชาย

ซื้อเลย! กางเกงขาสั้น ผู้ชาย : (ค้นพบสินค้า 157 ชิ้น)

 • กางเกงขาสั้น Heavy Duty Collection OASIS กางเกงขาสั้น Heavy Duty Collection 890 THB
  ไซส์ 32 34 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"OA921AA84WJZTH-554134":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA84WJZTH-554135":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA84WJZTH-554136":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA84WJZTH-554137":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail… 749 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA26ASVTH-511618":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26ASVTH-511619":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26ASVTH-511620":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26ASVTH-511621":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Trimmed Side Chino 20% OFF FQ&L กางเกงขาสั้น Trimmed Side Chino 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA50CBLTH-564408":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA50CBLTH-564409":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA50CBLTH-564410":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA50CBLTH-564411":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA50CBLTH-564412":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA50CBLTH-564413":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA20WLNTH-503190":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20WLNTH-503191":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20WLNTH-503192":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20WLNTH-503193":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail… 749 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA25ASWTH-511622":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25ASWTH-511623":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25ASWTH-511624":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25ASWTH-511625":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงยีนส์ขาสั้น Bleached Denim 20% OFF FQ&L กางเกงยีนส์ขาสั้น Bleached Denim 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB ไซส์ 30 31 33 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA39PYMTH-541493":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA39PYMTH-541494":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA39PYMTH-541495":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA39PYMTH-541496":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA39PYMTH-541497":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA39PYMTH-541498":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Heavy Duty Collection OASIS กางเกงขาสั้น Heavy Duty Collection 890 THB
  ไซส์ 32 34 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"OA921AA85WJYTH-554130":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA85WJYTH-554131":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA85WJYTH-554132":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA85WJYTH-554133":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Wulfwin 50% OFF Morgan Homme กางเกงขาสั้น Wulfwin 1,690 THB ขณะนี้ 845 THB ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"MO912AA34PFLTH-540196":{"price":"1,690","special_price":"845","saving_percentage":"50%"},"MO912AA34PFLTH-540197":{"price":"1,690","special_price":"845","saving_percentage":"50%"},"MO912AA34PFLTH-540198":{"price":"1,690","special_price":"845","saving_percentage":"50%"},"MO912AA34PFLTH-540199":{"price":"1,690","special_price":"845","saving_percentage":"50%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA21WLMTH-503186":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21WLMTH-503187":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21WLMTH-503188":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21WLMTH-503189":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Chino ZALORA BASICS กางเกงขาสั้น Basic Chino 549 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ315AA57BJATH-385419":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385420":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385421":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385422":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Overlocking Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Overlocking Detail… 699 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA23ASYTH-511630":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23ASYTH-511631":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23ASYTH-511632":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA23ASYTH-511633":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Pineapple Print ZALORA กางเกงขาสั้น Pineapple Print 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA03OYYTH-539760":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA03OYYTH-539761":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA03OYYTH-539762":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA03OYYTH-539763":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Overlocking Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Overlocking Detail… 699 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA24ASXTH-511626":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24ASXTH-511627":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24ASXTH-511628":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA24ASXTH-511629":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Rolled Up 20% OFF FQ&L กางเกงขาสั้น Rolled Up 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA40PYLTH-541487":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA40PYLTH-541488":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA40PYLTH-541489":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA40PYLTH-541490":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA40PYLTH-541491":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA40PYLTH-541492":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Pineapple Print ZALORA กางเกงขาสั้น Pineapple Print 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA02OYZTH-539764":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02OYZTH-539765":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02OYZTH-539766":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA02OYZTH-539767":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Shorts 10% OFF Casualist กางเกงขาสั้น Basic Shorts 1,390 THB ขณะนี้ 1,251 THB ไซส์ 30 32 34 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CA334AA19FXSTH-522415":{"price":"1,390","special_price":"1,251","saving_percentage":"10%"},"CA334AA19FXSTH-522416":{"price":"1,390","special_price":"1,251","saving_percentage":"10%"},"CA334AA19FXSTH-522417":{"price":"1,390","special_price":"1,251","saving_percentage":"10%"},"CA334AA19FXSTH-522418":{"price":"1,390","special_price":"1,251","saving_percentage":"10%"},"CA334AA19FXSTH-522419":{"price":"1,390","special_price":"1,251","saving_percentage":"10%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Seam Veloni กางเกงขาสั้น Double Seam 690 THB
  ไซส์ 28 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA36IKLTH-527441":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA36IKLTH-527442":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA36IKLTH-527443":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA36IKLTH-527445":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA36IKLTH-527446":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA36IKLTH-527447":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Herringbone Drawstring ZALORA กางเกงขาสั้น Herringbone Drawstring 699 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA37HRETH-525725":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HRETH-525726":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HRETH-525727":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HRETH-525728":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Panelled Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Panelled Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA05GVITH-523707":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA05GVITH-523708":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA05GVITH-523709":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA05GVITH-523710":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Veloni กางเกงขาสั้น Sleek 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA39IKITH-527421":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA39IKITH-527422":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA39IKITH-527423":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA39IKITH-527424":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA39IKITH-527425":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA39IKITH-527426":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Chino ZALORA BASICS กางเกงขาสั้น Basic Chino 549 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ315AA56BJBTH-385423":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA56BJBTH-385424":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA56BJBTH-385425":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA56BJBTH-385426":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น 505 Regular Fit Levi's กางเกงขาสั้น 505 Regular Fit 1,690 THB
  ไซส์ 30 31 33 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"LE617AA00OJRTH-538424":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE617AA00OJRTH-538425":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE617AA00OJRTH-538426":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE617AA00OJRTH-538427":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE617AA00OJRTH-538428":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE617AA00OJRTH-538429":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null},"LE617AA00OJRTH-538430":{"price":"1,690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Panelled Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Panelled Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA06GVHTH-523703":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA06GVHTH-523704":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA06GVHTH-523705":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA06GVHTH-523706":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Veloni กางเกงขาสั้น Sleek 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA41IKGTH-527409":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA41IKGTH-527410":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA41IKGTH-527411":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA41IKGTH-527412":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA41IKGTH-527413":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA41IKGTH-527414":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA19WLOTH-503194":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA19WLOTH-503195":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA19WLOTH-503196":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA19WLOTH-503197":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Veloni กางเกงขาสั้น Sleek 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA40IKHTH-527415":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA40IKHTH-527416":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA40IKHTH-527417":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA40IKHTH-527418":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA40IKHTH-527419":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA40IKHTH-527420":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Seam Veloni กางเกงขาสั้น Double Seam 690 THB
  ไซส์ 28 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA37IKKTH-527434":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA37IKKTH-527435":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA37IKKTH-527437":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA37IKKTH-527438":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA37IKKTH-527439":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA37IKKTH-527440":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pockets Crocodile กางเกงขาสั้น Double Pockets 2,250 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CR146AA99WUATH-503970":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA99WUATH-503971":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA99WUATH-503972":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA99WUATH-503973":{"price":"2,250","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Stripes Taping Veloni กางเกงขาสั้น Stripes Taping 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA79GNSTH-470163":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470164":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470165":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470166":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470167":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470168":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Fancy Turn Up Veloni กางเกงขาสั้น Fancy Turn Up 690 THB
  ไซส์ 30 32 34 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA70GOBTH-470217":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA70GOBTH-470218":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA70GOBTH-470219":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA70GOBTH-470220":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA70GOBTH-470221":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA70GOBTH-470222":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Dot Taping Veloni กางเกงขาสั้น Dot Taping 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA73GNYTH-470199":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA73GNYTH-470200":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA73GNYTH-470201":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA73GNYTH-470202":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA73GNYTH-470203":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA73GNYTH-470204":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงยีนส์ขาสั้น Sassy OASIS กางเกงยีนส์ขาสั้น Sassy 890 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"OA921AA30JJTTH-400502":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA30JJTTH-400503":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA30JJTTH-400504":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA30JJTTH-400505":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA30JJTTH-400506":{"price":"890","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Scott Pockets Veloni กางเกงขาสั้น Scott Pockets 690 THB
  ไซส์ 28 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA32IKPTH-527466":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA32IKPTH-527467":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA32IKPTH-527468":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA32IKPTH-527469":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA32IKPTH-527470":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA32IKPTH-527471":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pockets Crocodile กางเกงขาสั้น Double Pockets 2,150 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CR146AA97WUCTH-503978":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA97WUCTH-503979":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA97WUCTH-503980":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null},"CR146AA97WUCTH-503981":{"price":"2,150","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Chambray 20% OFF ZALORA กางเกงขาสั้น Chambray 479 THB ขณะนี้ 383 THB ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA30OWZTH-487433":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"},"ZA488AA30OWZTH-487434":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"},"ZA488AA30OWZTH-487435":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"},"ZA488AA30OWZTH-487436":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Holiday Basic Veloni กางเกงขาสั้น Holiday Basic 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA62GOJTH-470265":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470266":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470267":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470268":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470269":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470270":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Vertical Textured 50% OFF Portland กางเกงขาสั้น Vertical Textured 1,590 THB ขณะนี้ 795 THB ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PO121AA70CPDTH-515082":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA70CPDTH-515083":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA70CPDTH-515084":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA70CPDTH-515085":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Chino ZALORA BASICS กางเกงขาสั้น Basic Chino 549 THB
  ไซส์ 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA573AA88HTBTH-525876":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA88HTBTH-525877":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA88HTBTH-525878":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA88HTBTH-525879":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Scott Flap Pockets Veloni กางเกงขาสั้น Scott Flap Pockets 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA35IKMTH-527448":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA35IKMTH-527449":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA35IKMTH-527450":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA35IKMTH-527451":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA35IKMTH-527452":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA35IKMTH-527453":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Scott Pockets Veloni กางเกงขาสั้น Scott Pockets 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA31IKQTH-527472":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA31IKQTH-527473":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA31IKQTH-527474":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA31IKQTH-527475":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA31IKQTH-527476":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA31IKQTH-527477":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Scott Flap Pockets Veloni กางเกงขาสั้น Scott Flap Pockets 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA34IKNTH-527454":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA34IKNTH-527455":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA34IKNTH-527456":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA34IKNTH-527457":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA34IKNTH-527458":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA34IKNTH-527459":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Chambray 20% OFF ZALORA กางเกงขาสั้น Chambray 479 THB ขณะนี้ 383 THB ไซส์ 32 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA31OWYTH-487429":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"},"ZA488AA31OWYTH-487430":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"},"ZA488AA31OWYTH-487431":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"},"ZA488AA31OWYTH-487432":{"price":"479","special_price":"383","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Veloni กางเกงขาสั้น Sleek 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA38IKJTH-527428":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA38IKJTH-527429":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA38IKJTH-527430":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA38IKJTH-527431":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA38IKJTH-527432":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA38IKJTH-527433":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงยีนส์ขาสั้น Creased Seams 20% OFF FQ&L กางเกงยีนส์ขาสั้น Creased Seams 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB ไซส์ 30 31 33 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA82DPPTH-517098":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517099":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517100":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517101":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517102":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517103":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Single Back Pocket Atypical กางเกงขาสั้น Single Back Pocket 450 THB
  ไซส์ 30 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA57XWOTH-505793":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505794":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505795":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505796":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Check Patterened 50% OFF Portland กางเกงขาสั้น Check Patterened 1,750 THB ขณะนี้ 875 THB ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PO121AA51MPOTH-406935":{"price":"1,750","special_price":"875","saving_percentage":"50%"},"PO121AA51MPOTH-406936":{"price":"1,750","special_price":"875","saving_percentage":"50%"},"PO121AA51MPOTH-406937":{"price":"1,750","special_price":"875","saving_percentage":"50%"},"PO121AA51MPOTH-406938":{"price":"1,750","special_price":"875","saving_percentage":"50%"}}}
 • กางเกงขาสั้น 3/4 Houndstooth 30% OFF 4X4MAN กางเกงขาสั้น 3/4 Houndstooth 2,390 THB ขณะนี้ 1,673 THB ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"4X769AA95PROTH-489112":{"price":"2,390","special_price":"1,673","saving_percentage":"30%"},"4X769AA95PROTH-489113":{"price":"2,390","special_price":"1,673","saving_percentage":"30%"},"4X769AA95PROTH-489114":{"price":"2,390","special_price":"1,673","saving_percentage":"30%"},"4X769AA95PROTH-489115":{"price":"2,390","special_price":"1,673","saving_percentage":"30%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Scott Flap Pockets Veloni กางเกงขาสั้น Scott Flap Pockets 690 THB
  ไซส์ 28 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA33IKOTH-527460":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA33IKOTH-527461":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA33IKOTH-527462":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA33IKOTH-527463":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA33IKOTH-527464":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA33IKOTH-527465":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

เปิดประสบการณ์ใหม่กับกางเกงขาสั้นผู้ชายสุดชิค


เนื่องจากความยาวและสไตล์ของกางเกงที่หลวมๆสวมใส่สบายทำให้ กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย จัดเป็นกางเกงในสไตล์ลำลอง และสามารถทำให้คุณผู้ชายแลดูมีลุคที่กลายเป็นหนุ่มทันสมัยและดูคล่องแคล่ว หรือดูมีบุคลิกเป็นหนุ่มลุยๆ ได้ชัดเจนมากกว่าเวลาที่คุณผู้ชายสวมใส่กางเกงสแล็คหรือกางเกงทำงานแบบทั่วไป สำหรับในช่วงหน้าร้อน ที่มีแสงแดดแผดจ้าและอากาศอันแสนจะอบอ้าวของบ้านเรา จัดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต่อการใส่กางเกงขาสั้นของเหล่าหนุ่มๆ กางเกงขาสั้นผู้ชาย จะมีความยาวและรูปแบบการดีไซน์ที่หลากหลายขนาดด้วยกัน การเลือกขนาดของกางเกงจึงขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ของคุณเป็นแบบไหน หรือต้องการสวมใส่เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณแค่ไหน กางเกงขาสั้นเหนือเข่า หรือ กางเกงขาสั้นลายดอก หรือที่ใครหลายคนชอบเรียกกันติดปากว่า กางเกงชายหาด นั้นก็ดูเหมาะสมที่สุดสำหรับสวมใส่ไปเดิมเที่ยวชายทะเลในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ หรือถ้าคุณมีโอกาสได้นั่งเล่นในสวนหลังบ้านหรือสวนสาธารณะอันแสนร่มรื่น กางเกงขาสั้นเหนือเข่า เหมาะสำหรับใส่นั่งเล่นในสวนตอนเย็นๆ กินลมชมวิว หรือนั่งชมพระอาทิตย์ตกยามค่ำคืน หากคุณกำลังมองหา กางเกงขาสั้นชาย ดีไซน์โดนใจอยู่ล่ะก็ ขอเชิญแวะมาที่นี่ ที่ ZALORA เรามีกางเกงขาสั้นผู้ชายมากมาย หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นสีพื้น มีสีสันสดใส หรือมีลวดลาย เรามีพร้อมสำหรับคุณผู้ชายทุกคน เพื่อให้คุณลูกค้าหนุ่มๆได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันได้อย่างจุใจที่สุดนั่นเองค่ะ

กางเกงขาสั้นผู้ชายสวยๆจากเหล่าแบรนด์ดังระดับโลก


หากคุณผู้ชายคนไหนที่กำลังมองหา กางเกงขาสั้นสวยๆ สักตัวหนึ่งอยู่ละก็ ขอเชิญแวะทางนี้ก่อน เพราะเราได้ตั้งใจคัดสรรเอา กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย คุณภาพดี หลายแบบ หลายสไตล์ ผลิตจากวัสดุและเนื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไป เพื่อทำให้คุณลูกค้าผู้ชายทุกท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อคุณเข้ามาที่ร้านขายกางเกงขาสั้นออนไลน์ของเราแล้ว คุณจะได้พบกับกางเกงที่เหมาะสมกับบุคลิกและไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างแน่นอน ทั้งยังสวมใส่สบาย อย่างเช่น กางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าสักหลาด คุณจะรู้สึกสบายตัวเป็นอย่างมากเมื่อคุณได้สวมใส่ในวันชิลๆของคุณ หรือ กางเกงยีนส์ขาสั้น ที่สามารถใส่ออกไปเดินเล่นชิลๆนอกบ้านได้เกือบทุกโอกาส แถมยังทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานอีกด้วย และไม่ว่าจะเป็น กางเกงขาสั้นลายสก็อต หรือกางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าคอตต้อนเนื้อนุ่ม ก็จะทำให้คุณหนุ่มๆ ดูทันสมัยได้ทันทีเมื่อสวมใส่คู่กับเสื้อยืดลำลองดีไซน์เท่ห์ๆตัวเก่งของคุณ พบกับ แฟชั่นกางเกงขาสั้น จากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำมากมาย อาทิเช่นแบรนด์ 24:01, AMERICAN APPAREL, Alcott, Atypical, Bellfield, Casualist, Celio*, DA+PP, EZRA by ZALORA, FM, FQ&L, Flesh Imp, Grand Sport, H.E. by Mango, Haas, Kei&Kori, Nike, OASIS, On Board, PdC, Portland, Ripcurl, River Island, Urban Studio, Veloni, ZALORA, ZALORA BASICS หรือแม้แต่แบรนด์ Zurrreal เป็นต้น ด้วยชื่อเสียงของเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องการันตีได้ว่า กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย ทุกตัวที่คุณได้เลือกซื้อจากเราไปแล้วนั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องของงานตัดเย็บที่เนี๊ยบไร้ที่ติ และในเรื่องของวัตถุดิบที่ไว้ใจได้ว่าสวมใส่แล้วจะรู้สึกสบาย ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี และใช้งานทนทานยาวนานสุดๆอย่างแน่นอนค่ะ

เรามีกางเกงขาสั้นผู้ชายทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น กางเกงขาสั้น,กางเกงขาสั้นชาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่น,กางเกงขาสั้นผู้ชาย,แฟชั่นกางเกงขาสั้น,กางเกงยีนส์ขาสั้นชาย,กางเกงแฟชั่นขาสั้น,กางเกงขาสั้นเกาหลี,กางเกงยีนส์ขาสั้นแฟชั่น,กางเกงผู้ชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นชายแฟชั่น,กางเกงขาสั้นยีนส์,กางเกงทหารขาสั้น,กางเกงขาสั้นแฟชั่นชาย,กางเกงชายขาสั้น,แฟชั่นกางเกงขาสั้นชาย,กางเกงยีนส์ขาสั้นสวยๆ,กางเกงขาสั้นแนวๆ,กางเกงขาสั้นทหาร,กางเกงยีนส์ขาสั้นผู้ชาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่นเกาหลี,กางเกงยีนส์ขาสั้นแนวๆ,กางเกงยีนส์ผู้ชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นมาก,กางเกงยีนส์ขาสั้นเซอร์ๆ,กางเกงขาสั้นชายแนวๆ,กางเกงขาสั้นผู้ชายแฟชั่น,กางเกงขาสั้นลายทาง,กางเกงยีนส์ขาสั้นเกาหลี,กางเกงขาสั้นผ้ามัน,กางเกงขาสั้นชายเกาหลี,กางเกงขาสั้นเก๋ๆ,กางเกงแฟชั่นชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นใส่สบาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่นผู้ชาย,กางเกงแฟชั่นขาสั้นชาย,กางเกงขาสั้นสามส่วน,กางเกงขาสั้นสไตล์เกาหลี,กางเกงขาสั้นอินเทรนด์,กางเกงขาสั้นยีนส์ชาย,กางเกงขาสั้นสีขาวชาย,กางเกงขาสั้นเกาหลีชาย,กางเกงขาสั้นชายสีขาว,กางเกงแฟชั่นขาสั้นเกาหลี,กางเกงลายขาสั้น,กางเกง3ส่วนชาย ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง กางเกงขาสั้นเซอร์ๆ ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เราตั้งใจคัดสรร กางเกงขาสั้นราคาถูก เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าหนุ่มๆของเรากันโดยเฉพาะค่ะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณหนุ่มๆเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ