กางเกงขาสั้นผู้ชาย

ซื้อเลย! กางเกงขาสั้น ผู้ชาย : (ค้นพบสินค้า 201 ชิ้น)

 • กางเกงขาสั้น Panelled Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Panelled Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA05GVITH-523707":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA05GVITH-523708":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA05GVITH-523709":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA05GVITH-523710":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Chino ZALORA BASICS กางเกงขาสั้น Basic Chino 549 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA573AA88HTBTH-525876":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA88HTBTH-525877":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA88HTBTH-525878":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA573AA88HTBTH-525879":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Herringbone Drawstring ZALORA กางเกงขาสั้น Herringbone Drawstring 699 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA37HRETH-525725":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HRETH-525726":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HRETH-525727":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA37HRETH-525728":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail… 749 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA25ASWTH-511622":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25ASWTH-511623":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25ASWTH-511624":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA25ASWTH-511625":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA20WLNTH-503190":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20WLNTH-503191":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20WLNTH-503192":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA20WLNTH-503193":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Tailored Shorts With Pocket Detail… 749 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA26ASVTH-511618":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26ASVTH-511619":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26ASVTH-511620":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA26ASVTH-511621":{"price":"749","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงยีนส์ขาสั้น Creased Seams 20% OFF FQ&L กางเกงยีนส์ขาสั้น Creased Seams 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA82DPPTH-517098":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517099":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517100":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517101":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517102":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA82DPPTH-517103":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Panelled Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Panelled Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA06GVHTH-523703":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA06GVHTH-523704":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA06GVHTH-523705":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA06GVHTH-523706":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA19WLOTH-503194":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA19WLOTH-503195":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA19WLOTH-503196":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA19WLOTH-503197":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pocket ZALORA กางเกงขาสั้น Double Pocket 699 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA63POYTH-488976":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA63POYTH-488977":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA63POYTH-488978":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA63POYTH-488979":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Jersey ZALORA กางเกงขาสั้น Jersey 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA21WLMTH-503186":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21WLMTH-503187":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21WLMTH-503188":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA21WLMTH-503189":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Double Pocket ZALORA กางเกงขาสั้น Double Pocket 699 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA64POXTH-488972":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA64POXTH-488973":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA64POXTH-488974":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA64POXTH-488975":{"price":"699","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Pastel Chino 20% OFF FQ&L กางเกงขาสั้น Pastel Chino 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA84DPNTH-517086":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA84DPNTH-517087":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA84DPNTH-517088":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA84DPNTH-517089":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA84DPNTH-517090":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA84DPNTH-517091":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Slim Fit Atypical กางเกงขาสั้น Slim Fit 450 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA60XWLTH-505782":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA60XWLTH-505783":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA60XWLTH-505784":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA60XWLTH-505785":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Drop Fit Factorie กางเกงขาสั้น Drop Fit 1,549 THB
  ไซส์ XXS XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FA502AA44UVBSG-704891":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA44UVBSG-704892":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Single Back Pocket Atypical กางเกงขาสั้น Single Back Pocket 450 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA57XWOTH-505793":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505794":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505795":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA57XWOTH-505796":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts with Oversized Pockets ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts with Oversized Pockets 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA66POVTH-488964":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA66POVTH-488965":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA66POVTH-488966":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA66POVTH-488967":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Stitch Up Cotton OASIS กางเกงขาสั้น Stitch Up Cotton 790 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"OA921AA86ZAFTH-507898":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA86ZAFTH-507899":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA86ZAFTH-507900":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Cobaine Factorie กางเกงขาสั้น Cobaine 1,549 THB
  ไซส์ 26 32 34 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FA502AA59UUMSG-704794":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA59UUMSG-704795":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA59UUMSG-704796":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA59UUMSG-704797":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA59UUMSG-704798":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA59UUMSG-704799":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA59UUMSG-704800":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Stitch Up Cotton OASIS กางเกงขาสั้น Stitch Up Cotton 790 THB
  ไซส์ 32 34 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"OA921AA88ZADTH-507891":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA88ZADTH-507892":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA88ZADTH-507893":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA88ZADTH-507894":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Back Flap Pocket 50% OFF Portland กางเกงขาสั้น Back Flap Pocket 1,590 THB ขณะนี้ 795 THB ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PO121AA69CPETH-515086":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA69CPETH-515087":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA69CPETH-515088":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA69CPETH-515089":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Vertical Textured 50% OFF Portland กางเกงขาสั้น Vertical Textured 1,590 THB ขณะนี้ 795 THB ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"PO121AA70CPDTH-515082":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA70CPDTH-515083":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA70CPDTH-515084":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"},"PO121AA70CPDTH-515085":{"price":"1,590","special_price":"795","saving_percentage":"50%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts with Oversized Pockets ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts with Oversized Pockets 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA65POWTH-488968":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA65POWTH-488969":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA65POWTH-488970":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA65POWTH-488971":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Back Coin Pocket 40% OFF ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Back Coin Pocket 799 THB ขณะนี้ 479 THB ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ190AA68ZWDTH-382425":{"price":"799","special_price":"479","saving_percentage":"40%"},"EZ190AA68ZWDTH-382426":{"price":"799","special_price":"479","saving_percentage":"40%"},"EZ190AA68ZWDTH-382427":{"price":"799","special_price":"479","saving_percentage":"40%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Stripes Taping Veloni กางเกงขาสั้น Stripes Taping 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA79GNSTH-470163":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470164":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470165":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470166":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470167":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA79GNSTH-470168":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Basic Chino ZALORA BASICS กางเกงขาสั้น Basic Chino 549 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"EZ315AA57BJATH-385419":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385420":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385421":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null},"EZ315AA57BJATH-385422":{"price":"549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Pocket Flap Detail Chino ZALORA กางเกงขาสั้น Pocket Flap Detail Chino 649 THB
  ไซส์ S M L XL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA87ZDCTH-451040":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA87ZDCTH-451041":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA87ZDCTH-451042":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA87ZDCTH-451043":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Stitch Up Cotton OASIS กางเกงขาสั้น Stitch Up Cotton 790 THB
  ไซส์ 32 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"OA921AA87ZAETH-507895":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA87ZAETH-507896":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null},"OA921AA87ZAETH-507897":{"price":"790","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail 649 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA12IZVTH-474881":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12IZVTH-474882":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12IZVTH-474883":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA12IZVTH-474884":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Slim Fit Atypical กางเกงขาสั้น Slim Fit 450 THB
  ไซส์ 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA59XWMTH-505786":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA59XWMTH-505787":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA59XWMTH-505788":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Waistband Piping ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Waistband Piping 479 THB
  ไซส์ 30 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA32OWXTH-487425":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32OWXTH-487426":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32OWXTH-487427":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA32OWXTH-487428":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Chambray ZALORA กางเกงขาสั้น Chambray 479 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA31OWYTH-487429":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA31OWYTH-487430":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA31OWYTH-487431":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA31OWYTH-487432":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Summer Guys On Board กางเกงขาสั้น Summer Guys 895 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ON332AA98DKFTH-463495":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA98DKFTH-463496":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA98DKFTH-463497":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA98DKFTH-463498":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Cool Pocket 50% OFF Celio* กางเกงขาสั้น Cool Pocket 2,490 THB ขณะนี้ 1,245 THB ไซส์ 38 40 42 46
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CE589AA81ATQTH-456356":{"price":"2,490","special_price":"1,245","saving_percentage":"50%"},"CE589AA81ATQTH-456357":{"price":"2,490","special_price":"1,245","saving_percentage":"50%"},"CE589AA81ATQTH-456358":{"price":"2,490","special_price":"1,245","saving_percentage":"50%"},"CE589AA81ATQTH-456359":{"price":"2,490","special_price":"1,245","saving_percentage":"50%"},"CE589AA81ATQTH-456360":{"price":"2,490","special_price":"1,245","saving_percentage":"50%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Chambray ZALORA กางเกงขาสั้น Chambray 479 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA30OWZTH-487433":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30OWZTH-487434":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30OWZTH-487435":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA30OWZTH-487436":{"price":"479","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Cobaine Factorie กางเกงขาสั้น Cobaine 1,549 THB
  ไซส์ 32 34 36 38
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FA502AA58UUNSG-704801":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA58UUNSG-704802":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA58UUNSG-704803":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA58UUNSG-704804":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA58UUNSG-704805":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA58UUNSG-704806":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Sleek Atypical กางเกงขาสั้น Sleek 450 THB
  ไซส์ 30 32 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA54XWRTH-505803":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA54XWRTH-505804":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA54XWRTH-505805":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กาวเกงขาสั้น Sailor Stripe Casualist กาวเกงขาสั้น Sailor Stripe 1,590 THB
  ไซส์ 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"CA334AA91WUITH-504002":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA334AA91WUITH-504003":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null},"CA334AA91WUITH-504004":{"price":"1,590","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail ZALORA กางเกงขาสั้น Shorts With Button Tab Detail 649 THB
  ไซส์ 30 32 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA13IZUTH-474877":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13IZUTH-474878":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13IZUTH-474879":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13IZUTH-474880":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Turn Up 20% OFF FQ&L กางเกงขาสั้น Turn Up 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA17WHUTH-502982":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502983":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502984":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502985":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502986":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA17WHUTH-502981":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงยีนส์ขาสั้น Basic Capri Jeans 20% OFF FQ&L กางเกงยีนส์ขาสั้น Basic Capri Jeans… 1,390 THB ขณะนี้ 1,112 THB ไซส์ 30 34
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FQ181AA37DISTH-463359":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA37DISTH-463360":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA37DISTH-463361":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"},"FQ181AA37DISTH-463362":{"price":"1,390","special_price":"1,112","saving_percentage":"20%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Single Back Pocket Atypical กางเกงขาสั้น Single Back Pocket 450 THB
  ไซส์ 28 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"AT002AA63XWITH-505771":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA63XWITH-505772":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA63XWITH-505773":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null},"AT002AA63XWITH-505774":{"price":"450","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Summer Guys On Board กางเกงขาสั้น Summer Guys 895 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ON332AA99DKETH-463491":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA99DKETH-463492":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA99DKETH-463493":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null},"ON332AA99DKETH-463494":{"price":"895","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Jose Poolboy Factorie กางเกงขาสั้น Jose Poolboy 899 THB
  ไซส์ XXS L XXL
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FA502AA55UUQSG-704819":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA55UUQSG-704820":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA55UUQSG-704821":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA55UUQSG-704822":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA55UUQSG-704823":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA55UUQSG-704824":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA55UUQSG-704825":{"price":"899","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกง Denim Shorts With Camouflage Pocket 50% OFF 24:01 กางเกง Denim Shorts With Camouflage Pocket 599 THB ขณะนี้ 300 THB ไซส์ 28 30 32
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"24010AA64ELNTH-391012":{"price":"599","special_price":"300","saving_percentage":"50%"},"24010AA64ELNTH-391013":{"price":"599","special_price":"300","saving_percentage":"50%"},"24010AA64ELNTH-391014":{"price":"599","special_price":"300","saving_percentage":"50%"},"24010AA64ELNTH-391015":{"price":"599","special_price":"300","saving_percentage":"50%"}}}
 • กางเกงขาสั้น Knee Length With Waistband Details ZALORA กางเกงขาสั้น Knee Length With Waistband Details… 649 THB
  ไซส์ 30 32 34 36
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"ZA488AA13CMOTH-461324":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13CMOTH-461325":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13CMOTH-461326":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null},"ZA488AA13CMOTH-461327":{"price":"649","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Nu Chino Factorie กางเกงขาสั้น Nu Chino 1,549 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"FA502AA50UUVSG-704853":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA50UUVSG-704854":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA50UUVSG-704855":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA50UUVSG-704856":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA50UUVSG-704857":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA50UUVSG-704858":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null},"FA502AA50UUVSG-704859":{"price":"1,549","special_price":null,"saving_percentage":null}}}
 • กางเกงขาสั้น Holiday Basic Veloni กางเกงขาสั้น Holiday Basic 690 THB
  มีหลายไซส์
  {"currency":"THB","price_label_without_special":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32","price_label_with_special":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","special_price_label":"\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","saving_label":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","prices":{"VE254AA62GOJTH-470265":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470266":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470267":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470268":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470269":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null},"VE254AA62GOJTH-470270":{"price":"690","special_price":null,"saving_percentage":null}}}

เปิดประสบการณ์ใหม่กับกางเกงขาสั้นผู้ชายสุดชิค


เนื่องจากความยาวและสไตล์ของกางเกงที่หลวมๆสวมใส่สบายทำให้ กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย จัดเป็นกางเกงในสไตล์ลำลอง และสามารถทำให้คุณผู้ชายแลดูมีลุคที่กลายเป็นหนุ่มทันสมัยและดูคล่องแคล่ว หรือดูมีบุคลิกเป็นหนุ่มลุยๆ ได้ชัดเจนมากกว่าเวลาที่คุณผู้ชายสวมใส่กางเกงสแล็คหรือกางเกงทำงานแบบทั่วไป สำหรับในช่วงหน้าร้อน ที่มีแสงแดดแผดจ้าและอากาศอันแสนจะอบอ้าวของบ้านเรา จัดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต่อการใส่กางเกงขาสั้นของเหล่าหนุ่มๆ กางเกงขาสั้นผู้ชาย จะมีความยาวและรูปแบบการดีไซน์ที่หลากหลายขนาดด้วยกัน การเลือกขนาดของกางเกงจึงขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ของคุณเป็นแบบไหน หรือต้องการสวมใส่เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณแค่ไหน กางเกงขาสั้นเหนือเข่า หรือ กางเกงขาสั้นลายดอก หรือที่ใครหลายคนชอบเรียกกันติดปากว่า กางเกงชายหาด นั้นก็ดูเหมาะสมที่สุดสำหรับสวมใส่ไปเดิมเที่ยวชายทะเลในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ หรือถ้าคุณมีโอกาสได้นั่งเล่นในสวนหลังบ้านหรือสวนสาธารณะอันแสนร่มรื่น กางเกงขาสั้นเหนือเข่า เหมาะสำหรับใส่นั่งเล่นในสวนตอนเย็นๆ กินลมชมวิว หรือนั่งชมพระอาทิตย์ตกยามค่ำคืน หากคุณกำลังมองหากางเกงขาสั้นดีไซน์โดนใจอยู่ล่ะก็ ขอเชิญแวะมาที่นี่ ที่ ZALORA เรามีกางเกงขาสั้นผู้ชายมากมาย หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นสีพื้น มีสีสันสดใส หรือมีลวดลาย เรามีพร้อมสำหรับคุณผู้ชายทุกคน เพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันได้อย่างจุใจที่สุด

กางเกงขาสั้นผู้ชายสวยๆจากเหล่าแบรนด์ดังระดับโลก


หากคุณผู้ชายคนไหนที่กำลังมองหา กางเกงขาสั้นสวยๆ สักตัวหนึ่งอยู่ละก็ ขอเชิญแวะทางนี้ก่อน เพราะเราได้ตั้งใจคัดสรรเอา กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย คุณภาพดี หลายแบบ หลายสไตล์ ผลิตจากวัสดุและเนื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไป เพื่อทำให้คุณลูกค้าผู้ชายทุกท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อคุณเข้ามาที่ร้านขายกางเกงขาสั้นออนไลน์ของเราแล้ว คุณจะได้พบกับกางเกงที่เหมาะสมกับบุคลิกและไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างแน่นอน ทั้งยังสวมใส่สบาย อย่างเช่น กางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าสักหลาด คุณจะรู้สึกสบายตัวเป็นอย่างมากเมื่อคุณได้สวมใส่ในวันชิลๆของคุณ หรือ กางเกงยีนส์ขาสั้น ที่สามารถใส่ออกไปเดินเล่นชิลๆนอกบ้านได้เกือบทุกโอกาส แถมยังทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานอีกด้วย และไม่ว่าจะเป็น กางเกงขาสั้นลายสก็อต หรือกางเกงขาสั้นที่ทำจากผ้าคอตต้อนเนื้อนุ่ม ก็จะทำให้คุณหนุ่มๆ ดูทันสมัยได้ทันทีเมื่อสวมใส่คู่กับเสื้อยืดลำลองดีไซน์เท่ห์ๆตัวเก่งของคุณ พบกับ แฟชั่นกางเกงขาสั้น จากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำมากมาย อาทิเช่นแบรนด์ 24:01, AMERICAN APPAREL, Alcott, Atypical, Bellfield, Casualist, Celio*, DA+PP, EZRA by ZALORA, FM, FQ&L, Flesh Imp, Grand Sport, H.E. by Mango, Haas, Kei&Kori, Nike, OASIS, On Board, PdC, Portland, Ripcurl, River Island, Urban Studio, Veloni, ZALORA, ZALORA BASICS หรือแม้แต่แบรนด์ Zurrreal เป็นต้น ด้วยชื่อเสียงของเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องการันตีได้ว่า กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย ทุกตัวที่คุณได้เลือกซื้อจากเราไปแล้วนั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอย่างแน่นอน ทั้งในเรื่องของงานตัดเย็บที่เนี๊ยบไร้ที่ติ และในเรื่องของวัตถุดิบที่ไว้ใจได้ว่าสวมใส่แล้วจะรู้สึกสบาย ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี และใช้งานทนทานยาวนานสุดๆอย่างแน่นอน

เรามีกางเกงขาสั้นผู้ชายทุกแบบครบทุกความต้องการของคุณที่ ZALORA


ที่ร้านค้าออนไลน์ของ ZALORA เราได้ตั้งใจรวบรวมเอาแต่ กางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชาย คุณภาพชั้นดีจากแบรนด์ชื่อดังชั้นนำอย่างมากมาย ครบครันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น กางเกงขาสั้น,กางเกงขาสั้นชาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่น,กางเกงขาสั้นผู้ชาย,แฟชั่นกางเกงขาสั้น,กางเกงยีนส์ขาสั้นชาย,กางเกงแฟชั่นขาสั้น,กางเกงขาสั้นเกาหลี,กางเกงยีนส์ขาสั้นแฟชั่น,กางเกงผู้ชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นชายแฟชั่น,กางเกงขาสั้นยีนส์,กางเกงทหารขาสั้น,กางเกงขาสั้นแฟชั่นชาย,กางเกงชายขาสั้น,แฟชั่นกางเกงขาสั้นชาย,กางเกงยีนส์ขาสั้นสวยๆ,กางเกงขาสั้นแนวๆ,กางเกงขาสั้นทหาร,กางเกงยีนส์ขาสั้นผู้ชาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่นเกาหลี,กางเกงยีนส์ขาสั้นแนวๆ,กางเกงยีนส์ผู้ชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นมาก,กางเกงยีนส์ขาสั้นเซอร์ๆ,กางเกงขาสั้นชายแนวๆ,กางเกงขาสั้นผู้ชายแฟชั่น,กางเกงขาสั้นลายทาง,กางเกงยีนส์ขาสั้นเกาหลี,กางเกงขาสั้นผ้ามัน,กางเกงขาสั้นชายเกาหลี,กางเกงขาสั้นเก๋ๆ,กางเกงแฟชั่นชายขาสั้น,กางเกงขาสั้นใส่สบาย,กางเกงขาสั้นแฟชั่นผู้ชาย,กางเกงแฟชั่นขาสั้นชาย,กางเกงขาสั้นสามส่วน,กางเกงขาสั้นสไตล์เกาหลี,กางเกงขาสั้นอินเทรนด์,กางเกงขาสั้นยีนส์ชาย,กางเกงขาสั้นสีขาวชาย,กางเกงขาสั้นเกาหลีชาย,กางเกงขาสั้นชายสีขาว,กางเกงแฟชั่นขาสั้นเกาหลี,กางเกงลายขาสั้น,กางเกง3ส่วนชาย ทุกแบบทุกขนาดและทุกสีสัน หรือแม้กระทั่ง กางเกงขาสั้นเซอร์ๆ ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อมาเอาอกเอาใจคุณลูกค้าหนุ่มๆของเรากันโดยเฉพาะค่ะ สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ นอกจากนี้เรายังมีทุกสิ่งสำหรับคุณ เพราะเราเป็นเว็บแหล่งรวมแฟชั่นออนไลน์เทรนด์ล่าสุด เราพร้อมที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการค้นหาสินค้าแฟชั่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ขอเชิญคุณหนุ่มๆเข้ามาสัมผัสกับแฟชั่นสุดฮ๊อตเทรนด์ล่าสุดได้ที่นี่ เลือกซื้อเลือกช็อปกับเราได้ในขั้นตอนง่ายๆ และขอจงเตรียมตัวประหลาดใจได้ทุกๆสัปดาห์ เพราะเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ และที่สำคัญ สั่งซื้อสินค้ากับเราวันนี้ เรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงหน้าประตูบ้านของคุณ ค่อยจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าครบถ้วน รวมถึง คุณสามารถชำะระเงินกับพนักงานส่งของเมื่อรับสินค้าได้ในทันที หรือจะเลือกชำระเงินด้วย Credit Card และ Paypal ก็ได้เหมือนกัน เรายินดีรับคืนสินค้าฟรีภายใน 30 วัน หากคุณลูกค้ามีข้อสงสังต้องการสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา สามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Customer Service ของเรามาได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 1639 หรือทางอีเมล์ customer@zalora.co.th เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะ